Дата заборони зміни даних та звіти адміністратора в 1С:Бухгалтерія для України 2.0

452

В 1С8: Бухгалтерія для України 2.0 розділ Звіти Адміністратора призначений для контролю та ознайомлення дій користувачів у інформаційній базі 1С, а також формування графіків, помилок і попереджень безпосередньої роботи інформаційної бази 1С.

Щоб  потрапити у розділ Звіти Адміністратора, відкриваємо інформаційну базу 1С, знаходимо розділ Адміністрування – Підтримка та обслуговування – Звіти і обробки та відкриваємо Звіти адміністратора.

1С БУ 2 розділ звіти адміністратора Розділ звіти адміністратора

Меню Звіти адміністратора  містить у собі:

  • пошук;
  • активність користувача;
  • аналіз активності користувачів;
  • контроль журналу реєстрації;
  • тривалість роботи регламентних завдань.

1С БУ 2 меню звіти адміністратора Меню звіти адміністратора

Пошук – дозволяє прискорити роботу  у пошуку потрібних звітів,типових форм, користувачів і т.д.

Наприклад,  у пошуку задамо слово зарплата – отримаємо 12 результатів.

1С БУ 2 пошук Пошук

Активність користувача дозволяє перевірити роботу конкретного користувача  за певний період у інформаційній базі 1С.

Виберемо наприклад користувача Admin і поточний місяць. Натискаємо кнопку Сформувати і отримуємо діаграму  роботи користувача з базою 1С.

1С БУ 2 активність користувача Активність користувача

З діаграми видно, що  користувач Admin  створив один звіт у поточному місяці.

В Аналізі активності користувачів можливо створити  діаграму роботи як для одного користувача, так і для групи користувачів. Туту буде відображатися інформація по підключенню до бази 1С, хто і скільки разів підключався, в який період, тривалість роботи,  які звіти чи  довідники  створювалися, змінювалися.

1С БУ 2 аналіз активності користувача Аналіз активності користувача

На малюнку наведений приклад для двох користувачів інформаційної бази 1С, період з початку цього місяця. Після вибору користувача (користувачів) і періоду натискаємо кнопку  Сформувати. З малюнку видно, що тільки один користувач під профілем Admin працював у базі протягом місяця, загальна тривалість роботи 8,18 години і ним був створений один документ.

Контроль журналу реєстрації відображає помилки і попередження у інформаційній базі за вибраний період. На прикладі нижче вибраний період сьогодні. Натискаємо Сформувати. На малюнку показано, що за сьогодні помилок 0, попереджень 0.

1С БУ контроль журналу реєстрації Контроль журналу реєстрації

Тривалість роботи регламентних завдань виводить графік регламентних завдань програми 1С. Потрібно вибрати період і натиснути кнопку Сформувати. Відповідно отримаємо графік тривалості роботи регламентних завдань.

1С БУ 2 тривалість роботи регламентних завдань Тривалість роботи регламентних завдань

Дата заборони зміни даних використовується для того, щоб заборонити користувачу інформаційної бази 1С змінювати  документи у закритих періодах.

Щоб змінити налаштування Дати заборони зміни даних потрібно відкрити інформаційну базу 1С, пройти по меню Адміністрування –  Підтримка та обслуговування – Дати заборони зміни даних. В таблиці Користувач, група користувачів на порожньому полі, під користувачами натискаємо правою кнопкою миші, додати користувача.

На малюнку нижче вибрано користувача Петренко і дата заборони: кінець минулого місяця. Тобто користувач Петренко до 30.01.2017 року не зможе змінювати документи. Таким самим способом можна додати інших користувачів або групу і  проставити потрібну  дату заборони зміни даних.

1С БУ 2 дати заборони зміни даних Дати заборони зміни даних

Таким чином, Ви можете сформувати звіти по роботі користувачів, графіки регламентних робіт і налаштувати дати заборони зміни даних у інформаційній базі 1С8:Бухгалтерія для України 2.0.

Немає коментарів