Як закрити період для редагування в BAS Бухгалтерія

13 973

Після подачі регламентованої звітності рекомендуємо закрити можливість змін документів за попередній період. Розглянемо закриття періоду для редагування на прикладі конфігурації BAS Бухгалтерія.

Після зазначення дати заборони зміни даних документи за зазначену дату або раніше будуть доступні тільки для перегляду. Дата заборони може встановлюватися для всіх користувачів або окремих користувачів (груп), а також для всіх об’єктів інформаційної бази або окремих організацій.

Для цього в меню Адміністрування – Настройки користувачів і прав необхідно встановити відмітку Дати заборони зміни та натиснути Настроїти.

В полі Дата заборони оберіть для кого буде застосовуватись заборона:

  • Для всіх користувачівдля всіх без виключення користувачів

При встановленні дати заборони можна задавати не тільки довільну дату, але і відносну.

Відносна дата може бути наступна:

  • Кінець минулого року;
  • Кінець минулого кварталу;
  • Кінець минулого місяця;
  • Кінець минулого тижня;
  • Попередній день.

Для відносних дат, крім значення «Попередній день», можна задати кількість днів «відстрочки» до установки дати заборони, протягом яких зміна даних все ще буде дозволена.

Для цього необхідно встановити прапор «Вступає в дію з відстрочкою» та вказати кількість днів «відстрочки», наприклад, протягом 10 днів після дати заборони.

  • За користувачами – для користувача чи Групи користувачів (для вибору скористайтесь кнопкою Підібрати).

В полі Інші способи зазначення дати заборони можна обрати:

  • Загальна дата – встановлюється загальна дата заборони одночасно для всіх організацій і користувачів;
  • По об’єктах – встановлюється своя дата заборони  для кожної організації.

У разі використання механізму дати заборони зміни даних, при спробі проведення, скасування проведення або перепроведення документа в періоді до дати заборони, виводиться попередження «Редагування даних цього періоду заборонено. Зміни не можуть бути записані».

В конфігурації BAS Бухгалтерія передбачено ряд звітів для контролю роботи користувачів в інформаційній базі, а також формування графіків, помилок і попереджень безпосередньої роботи. Знаходяться звіти в Адміністрування – Обслуговування – Звіти і обробки  посилання Звіти адміністратора.

Зокрема це наступні звіти: 

Активність користувача – відображає детальну інформацію з якими об’єктами працював користувач в програмі.

Аналіз активності користувачів – моніторинг активності користувачів,  відображається інформація по підключенню до бази BAS: хто і скільки разів підключався, в який період, тривалість роботи. Існує можливість створити діаграму роботи як для одного користувача, так і для групи користувачів.

Контроль журналу реєстрації відображає помилки і попередження у інформаційній базі за вибраний період.


Таким чином, можна встановити дату заборони зміни даних та переглянути звіти адміністратора в BAS Бухгалтерія.Немає коментарів

Коментувати