Роздрібна торгівля у BAS Бухгалтерія

4 949

Програма BAS Бухгалтерія дозволяє вести облік роздрібної торгівлі безпосередньо в базі даних, у якій ведеться увесь бухгалтерський облік підприємства.

Для відображення роздрібного продажу у програмі необхідно використовувати документ Звіт про роздрібні продажі.

Даний документ має 2 види:

  1. Звіт про роздрібні продажі (ККМ) – документ для відображення роздрібних продажів з автоматизованої торгової точки (склад з типом «Роздрібний магазин»). Варто пам’ятати, що автоматизованою точкою може вважатися точка, обладнана технічними засобами, що дозволяють щодня формувати детальний звіт про продані товари з цієї точки.
  2. Звіт про роздрібні продажі (НТТ) – документ для відображення роздрібних продажів з неавтоматизованої торгової точки (склад з типом «Неавтоматизована торгівельна точка»). Неавтоматизованою торгівельною точкою може вважатися точка, технічне забезпечення якої не дозволяє щодня формувати детальний звіт про продані товари з цієї точки.

У цій статті ми розглянемо документ Звіт про роздрібні продажі (ККМ).

Журнал документів Звіт про роздрібні продажі у програмі BAS Бухгалтерія знаходиться у пункті меню Продажі – Звіт про роздрібні продажі.

Для створення нового документу Звіт про роздрібні продажі (ККМ) натискаємо кнопку Звіт – ККМ.

У шапці документу вказуємо дату, організацію та склад (торгову точку), з якого було здійснено роздрібний продаж. Документ містить 4 вкладки. Заповнення починаємо із вкладки «Товари». У табличну частину вносимо перелік реалізованої номенклатури (товарів) із зазначенням кількості та ціни.

Вкладку «Платіжні карти і банківські кредити» заповнюємо даними про розрахунки у безготівковій формі (якщо такі розрахунки були за відповідну дату по цій торговій точці).

На вкладці «Облік по касі» вказуємо Статтю руху грошових коштів.

Вкладка «Рахунки» заповнюються автоматично згідно налаштувань програми. За необхідності ці дані можуть бути змінені у даному документі.

Примітка. У випадку використання ПРРО Cashalot, дані в документ Звіт про роздрібні продажі можна імпортувати з ПРРО за допомогою зручної обробки.

Після проведення новоствореного документу Звіт про роздрібні продажі (ККМ) автоматично формуються записи по бухгалтерських проведеннях для відображення:

  • Списання реалізованих товарів;
  • Доходу від реалізації;
  • Зменшення доходу на суму ПДВ;
  • Надходження готівкових коштів в касу;
  • Надходження безготівкових коштів по рахунку бух. обліку «Грошові кошти в дорозі».

На підставі документу Звіт про роздрібні продажі (ККМ) створюємо документ «Прибутковий касовий ордер». Він вноситься у програму для дотримання касової дисципліни (заповнення касової книги), але бухгалтерських проведень не формує.

Повернення товарів від покупців

Також у процесі здійснення роздрібної торгівлі часто зустрічається необхідність відображення повернення товару, який був раніше реалізований.

У такому випадку у документі Звіт про роздрібні продажі (ККМ) за відповідну дату у табличній частині вкладки «Товари» вноситься перелік поверненої номенклатури (товарів) з мінусовою кількістю і заповнюється колонка «Документ продажу».

Таким чином, BAS Бухгалтерія дозволяє вести облік роздрібної торгівлі безпосередньо в обліковій базі, у якій ведеться увесь бухгалтерський облік підприємства.
Немає коментарів

Коментувати