Початкові налаштування в BAS Бухгалтерія

26 561

При першому запуску “BAS Бухгалтерія” виконується початкове заповнення інформаційної бази.

Загальна інформація

Загальна інформація про організацію вказується в меню «Головне» – «Настройки» – «Організації».

В даному довіднику потрібно заповнити скорочене і повне найменування організації, вказати вид організації: юридична чи фізична особа, коди реєстрації в контролюючих органах, адресу і т.п. В подальшому вищезазначена інформація автоматично заноситиметься в документи та форми звітів.

Також тут вводиться інформація про розрахункові рахунки організації, відкриті в банківських установах.

Облікова політика організації

До моменту створення документів, що відображають зміст господарських операцій, потрібно заповнити Облікову політику організації (меню «Головне» – «Настройки»).

Тут вибирається:

 • схема оподаткування;
 • спосіб оцінки запасів: за ФІФО або за середньою вартістю;
 • спосіб обліку товарів в роздрібі: за вартістю придбання або по продажній вартості;
 • які класи рахунків використовувати для витрат: клас 8, клас 9 чи клас 8 і 9;
 • спосіб розрахунку витрат виробництва: за плановими цінами, по обсягу випуску/по виторгу, за плановими цінами і виторгом, за плановими цінами і обсягом випуску;
 • переділи: автоматично чи задати вручну;
 • загальновиробничі витрати: вказуються методи розподілу непрямих витрат.

Детальніше про заповнення облікової політики

Параметри обліку

Для здійснення налаштувань аналітичного обліку та загальних налаштувань, відкрийте меню «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».

В даному розділі налаштовується:

 • Банк і каса – облік розрахунків у валюті, облік руху коштів за відокремленими підрозділами;

 • Облік розрахунків з контрагентами – по розрахункових документах чи по договору в цілому;

 • Облік запасів – за партіями, по складах (за кількістю чи за кількістю і сумою), вести облік зворотної тари, дозвіл списання матеріалів за відсутності залишків за даними обліку і т.п.);
 • Торгівля – використання знижок, чи здійснюється комісійна торгівля, чи ведеться роздрібна торгівля тощо;
 • Тип планових цін – роздрібна, гуртова, планова та ін.
 • Співробітники і зарплата – вказується чи розрахунок заробітної плати ведеться в зовнішінй програмі, облік по кожному працівнику, простий чи спрощений облік ЗП

Заповнення довідників

1. Заповніть інформацію про Підрозділи організації – з картки Організації перейдіть на вкладку Підрозділи. Інформація по підрозділах необхідна, наприклад, при заповненні даних по співробітниках організації.

2. Внесіть Склади в розділі меню Довідники – Товари і послуги. Ці дані в подальшому будуть використовуватися для фіксації місцезнаходження ТМЦ.

3. Заповніть дані про відповідальних осіб організації, які будуть задіяні в документах по здійсненню господарської діяльності та в друкованих формах. Інформація про керівника, головного бухгалтера, касира заповнюється із картки Організації на вкладці Відповідальні особи.

4. До початку нарахування зарплати потрібно заповнити кадрові дані по співробітниках організації. Для цього в довідник Співробітники (меню Зарплата і кадри – Кадровий облік) вносимо ПІБ співробітника, дату народження, код за ДРФО. За потреби додатково заповнюємо паспортні дані, адресу проживання.

Примітка. За допомогою модуля перевірки контрагентів та працівників в BAS можна здійснювати контроль співробітників: чи є вони в базах розшуку МВС або стороною в судах, боржниками по сплаті аліментів. Також перевіряється їх ідентифікаційний код та дата народження.

5. Якщо програма “BAS Бухгалтерія” була придбана на підприємство, яке вже працює певний час, то інформаційну базу необхідно наповнити переліком Номенклатури товарів і послуг (меню Довідники – Товари і послуги – Номенклатура) та списком Контрагентів (меню Довідники – Купівлі та продажі). Для можливості реєстрації документів з господарськими операціями, для кожного контрагента потрібно створити хоча б один договір.

6. Початкові залишки по даним бухобліку вводяться за допомогою Помічника введення залишків (меню Головне – Початкові залишки).

Примітка. Довідники та залишки можна перенести за допомогою обробок імпорту, якщо до цього облік підприємства вели в Excel чи в іншій програмі.

Якщо Вам потрібна допомога з імпорту даних в “BAS Бухгалтерія”, залиште заявку і ми зателефонуємо
Немає коментарів

Коментувати