Кадровий облік в BAS Бухгалтерія

9 270

Конфігурація BAS Бухгалтерія дозволяє вести простий кадровий облік. Документи, які дозволяють відобразити зміни по кадрах – це Кадрове переведення та Звільнення. Розглянемо їх детальніше.

Кадрове переведення працівника

Використовується для відображення зміни посади, підпорядкування підрозділу, умов оплати праці. Даний документ знаходиться в розділі Зарплата і кадри – Кадровий облік – Кадрові переведення.

Форму документу можна умовно поділити на 4 частини:

1. У першій частині документу (шапці) вказуються основні реквізити:

  • Організація – у якій відбулися кадрові зміни;
  • Співробітник – якого потрібно перевести на іншу посаду або змінити оплату праці;
  • Дата документу;
  • Дата переведення – дата, з якої починають діяти зміни, вказані у документі.

2. Друга частина документу використовується тільки тоді, коли потрібно перевести працівника.

Для цього встановлюємо відмітку Перевести в інший підрозділ або на іншу посаду, після чого активуються поля для заповнення, в яких вказуємо нові значення реквізитів: підрозділ; посада; вид зайнятості.

Для того, щоб дані про переведення потрапили в об’єднану звітність, потрібно встановити відмітку Відобразити зміну посади в звіті по ЄСВ.

3. Третя частина документу використовується тільки тоді, коли потрібно змінити суму нарахувань або утримань.

Для цього потрібно встановити відмітку Змінити умови оплати праці і в табличній частині вказати нарахування чи утримання і нові суми.

4. Для внесення додаткової інформації натисніть на посилання Причина/підстава, яке надасть доступ до реквізитів Причина переведення і Підстава переведення. Іншу необхідну інформацію можна вказати у полі Коментар.

При заповненні усіх реквізитів документ виглядає так:

Документ Кадрове переведення також можна використати для призначення премій, доплат та надбавок. При цьому заповнюється тільки нижня частина форми та створюється новий документ для співробітника кожного разу, коли відбуваються зміни додаткових нарахувань.

На підставі документу Кадрове переведення та після його проведення можна зробити документ Зміна розрахунку параметрів індексації (за посадами).

Звільнення працівника

Використовується для відображення припинення трудових відносин між працівником та підприємством. Даний документ знаходиться в розділі Зарплата і кадри – Кадровий облік – Звільнення.

В документі потрібно заповнити наступні реквізити: дата документу, організація, співробітник, дата звільнення, стаття КЗпП, підстава звільнення. Статтю КЗпП можна підібрати з класифікатора.

Роздрукувати «Наказ про припинення трудового договору» форму №П-4 можна через кнопку Друк – Наказ про звільнення.

Примітка. За допомогою модуля SELERA для BAS Бухгалтерія також можна вести документи Відпустки та Лікарняні, друкувати відповідні накази та розрахунки. Окремий документ Доплати дозволить донарахувати премії, надбавки і доплати без необхідності створювати кожного разу Кадрове переведення.

Немає коментарів

Коментувати