Відображення зарплати в бухгалтерському обліку в BAS Бухгалтерія

35 375

Формування відображення зарплати в бухгалтерському обліку в BAS Бухгалтерія реалізовано двома способами:

  1. При проведенні документу “Нарахування зарплати” – проводки не можуть бути змінені або переглянуті в самому документі.
  2. Окремим документом “Відображення зарплати в бухгалтерському обліку” в кінці місяця – в такому випадку результати розподілу сум по проводках можуть бути відкориговані в табличній частині документу.

Як налаштувати відображення зарплати в BAS Бухгалтерія

Порядок формування проводок задається в настройках обліку заробітної плати. Для того, щоб проводки формувались окремим документом, відкрийте меню “Зарплата і кадри – Довідники та настройки – Настройка обліку зарплати”. Оберіть вкладку “Відображення в обліку” та проставте галочку “Проводки з відображення в бухгалтерському обліку формуються наприкінці періоду” і вкажіть місяць початку дії даного налаштування.

Правило проведення будь-якого нарахування або утримання в бухгалтерському обліку задається спеціальним шаблоном – способом відображення. Ці шаблони зберігаються в довіднику “Способи відображення зарплати в регламентованому обліку“, в розділі меню “Зарплата і кадри – Довідники та настройки”.

Ви можете змінювати та створювати власні способи відображення: для цього натисніть Створити, вкажіть довільне Найменування, Рахунки Дт та Кт та аналітику по рахунку витрат.

Також вкажіть порядок відображення ЄСВ ФОП з цих нарахувань:

  • тим же способом, що і нарахування;
  • як основне нарахування співробітника;
  • особливим способом (вказується, яким саме).

Після створення необхідних Способів відображення, поверніться у вікно “Настройки обліку зарплати по організації”, в якому можна налаштувати формування проводок наступними способами:

  • для всіх співробітників організації – для цього в полі “Спосіб відображення” оберіть потрібний зі списку;

  • за підрозділами – у вкладці “Відображення в обліку” перейдіть за посиланням “Настройка відображення за підрозділами”, натисніть Створити, вкажіть Підрозділ та відповідний Спосіб відображення:

  • по кожному співробітнику – у вкладці “Відображення в обліку” перейдіть за посиланням “Настройка відображення за співробітниками”, натисніть Створити, вкажіть Співробітника та відповідний Спосіб відображення:

В цьому ж вікні “Настройки обліку зарплати” перейдіть у вкладку “Податки та внески”, натисніть на посилання “Додаткові настройки внесків” та перейдіть на вкладку “Статті витрат внесків”. Тут необхідно вказати статті витрат для внесків ЄСВ ФОП по задіяних рахунках витрат.

Після цих налаштувань можна проводити документ “Нарахування зарплати”, при виборі першого варіанту відображення (див. початок статті) та створити окремий документ, якщо Ви обрали другий варіант.

У цьому випадку відкрийте меню “Зарплата і кадри – Відображення зарплати в бухгалтерському обліку” та натисніть Створити. Оберіть місяць, в якому повністю нарахована заробітна плата та натисніть Заповнити.

Документ сформує всі необхідні проводки та аналітику по витратних рахунках, при цьому Ви можете безпосередньо в документі відкоригувати необхідні поля при виявленні помилки.

Таким чином Ви можете самостійно налаштувати відображення зарплати в бухгалтерському обліку в “BAS Бухгалтерія”.

Примітка. Для автоматичного розрахунку відпускних, лікарняних, ведення табеля обліку робочого часу та нарахування заробітної плати з врахуванням неявок в “BAS Бухгалтерія”, Ви можете скористатись модулем SELERA.
Немає коментарів

Коментувати