Облік виробництва в BAS Бухгалтерія

10 235

Методика ведення виробництва в BAS Бухгалтерія зводиться до накопичення прямих та непрямих затрат по готовій продукції, а в кінці місяця розподіленням всіх непрямих затрат на конкретну номенклатурну групу та розрахунок собівартості.

Загальну схему обліку виробництва можна відобразити так:

Рахунки витрат

Статті затрат виробництва можна розділити на:

Прямі витрати, які використовуються на конкретний вид продукції Непрямі витрати, які сумарно використовуються для всієї продукції і потім  розподіляються
 1. Матеріали, сировина, які списуються на виготовлення конкретної продукції.
 2. Заробітна плата працівників виробництва відповідних підрозділів.
 1. Оренда приміщень.
 2. Комунальна плата.
 3. Амортизація спільного обладнання.
 4. Списання МШП та матеріалів.
 5. Нарахування зарплати адмінперсоналу.
 6. Інші витрати

В програмі всі статті витрат зберігаються у однойменному  довіднику:

В бухгалтерському обліку для:

 1. Прямих витрат використовують рахунок 231 (Основне виробництво), де накопичуються затрати в розрізі двох аналітик (субконто):
  • «Підрозділ» – аналітика, по якій розподіляється ЗВВ,
  • «Номенклатурні групи» – товар (окрема номенклатура) чи група однотипних товарів, по якій розраховується собівартість;
 2. Непрямих витрат використовується рахунок 91 (Загальновиробничі витрати), де накопичуються затрати по субконто «Підрозділ».

Документ «Звіт виробництва за зміну»

Основним документом виробництва в BAS Бухгалтерія є «Звіт виробництва за зміну»який знаходиться в меню «Виробництво» – «Випуск продукції» та виконує:

 1. Оприбуткування готової продукції (напівфабрикатів) на закладці «Продукція». При цьому обов’язково потрібно вказати:
  1. Підрозділ, по якому виготовляється продукція;
  2. Рахунок витрат, зазвичай це рах. 231;
  3. Планову собівартість – собівартість, по якій обліковується готова продукція до моменту закриття місяця.

 1. Списання матеріалів, які необхідні для виготовлення продукції, та відображаються на закладці «Матеріали». При цьому:
  1. Закладка з’явиться при встановленій галочці «Списати матеріали» в шапці документу.
  2. Перелік матеріалів можна заповнити вручну або по специфікації через кнопку «Заповнити». Саму специфікацію попередньо потрібно ввести в картці номенклатури вгорі, перейшовши на посилання – «Специфікації номенклатури».
  3. Обов’язково потрібно заповнити аналітику «Номенклатурна група» та «Статті витрат».

 1. Повернення зворотніх відходів виробництва, яке проводиться на закладці «Зворотні відходи».

При проведенні документу «Звіт виробництва за зміну» формуються бухгалтерські проводки по готовій продукції та списанню матеріалів:

Також документ формує рухи по регістру накопичення «Випуск продукції та послуг у планових цінах»:

Для накопичення виробничих витрат по заробітній платі використовується документ «Нарахування заробітної плати» або «Відображення зарплати в бухгалтерському обліку» (залежно від налаштувань обліку зарплати), при цьому в способі відображення витрат відповідних співробітників вказується рахунок 231. Для розуміння хто і який обсяг робіт виконав для конкретної продукції та нарахування ЗП по відрядній роботі, пропонуємо встановити модуль «Відрядний наряд».

Проведення загальновиробничих витрат (ЗВВ)

Витрати, які опосередковано впливають на собівартість продукції і потім розподіляються, накопичуються на рахунку 91 (Загальновиробничі витрати). Для таких витрат використовуються наступні документи:

 • Надходження товарів та послуг;
 • Авансовий звіт;
 • Списання товарів;
 • Нарахування зарплати або Відображення зарплати в бухгалтерському обліку;
 • Закриття місяця (амортизація ОЗ).

Проведемо витрати цеху по Оренді, для цього скористаємося документом «Надходження товарів та послуг» – закладка «Послуги». Обираємо рах. 91 і обов’язково виставляємо аналітику витрат: Підрозділ, Статтю затрат.

Щоб врахувати Загальновиробничі витрати в собівартість, необхідно вказати Спосіб розподілу витрат у регістрі відомостей «Методи розподілення непрямих витрат», який знаходиться в меню ГоловнаОрганізації. Обираємо організацію, в нашому випадку «Пілот», закладку «Облікова політика», відкриваємо облікову політику, закладку «Загальновиробничі» – «Методи розподілення непрямих витрат».

Є декілька Способів розподілу, які обирають базу розподілення непрямих витрат :

 •  «Обсяг випуску» —кількість виготовленої в поточному місяці продукції та наданих виробничих послуг;
 •  «Планова собівартість випуску» — планова вартість виготовленої в поточному місяці продукції та наданих виробничих послуг;
 •  «Оплата праці» —сума витрат, накопичених на статтях витрат з видом «Оплата праці»;
 •  «Матеріальні витрати» —сума витрат, накопичених на статтях з видом «Матеріальні витрати»;
 •  «Прямі витрати» —сума витрат, накопичених на статтях прямих витрат виробництва;
 •  «Окремі статті прямих витрат» —сума витрат, накопичених на статтях прямих витрат, що об’єднанні в довільний список, який зберігається в довіднику «Списки статей витрат, включених у базу розподілу непрямих витрат».

Способи розподілу вказуються з точністю до підрозділу і статті витрат.

Якщо для всіх ЗВВ потрібно встановити один спільний спосіб розподілу, то поле Рахунок витрат потрібно залишити порожнім. Також можна встановити єдиний спосіб розподілу для всіх витрат, що враховуються на одному рахунку або за одним підрозділом.

В регістрі відомостей «Методи розподілу непрямих витрат організацій» вказується дата, з якої починає діяти спосіб розподілу. Якщо відбуваються зміни у способі розподілу потрібно створити новий запис з датою, з якої відбулися зміни.

Важливо! Якщо не налаштований регістр по хоча б одній статті витрат, ця витрата не буде розподілена, а документ «Закриття місяця» видасть помилку «Не має бази розподілення» по статті витрат.

Розглянемо механізм розподілу на нашому прикладі:

Після внесення всіх прямих та загальновиробничих витрат та відображення випуску продукції потрібно провести документ «Закриття місяця».

Закриття місяця

Документ «Закриття місяця» знаходиться в розділі «Операції» – «Закриття періоду» – «Закриття місяця»  Він складається з переліку регламентованих операцій бухгалтерського та податкового обліку.  Зокрема операція, яка формує собівартість, називається  «Розрахунок і коригування собівартості продукції (послуг)».

Важливо! Для розрахунку коректної собівартості потрібно перепровести документи, щоб партії матеріалів у виробництво підтягувалися по хронології.

Відмічена операція формує наступні рухи:

 1. Розподіляє загальновиробничі витрати по номенклатурних групах, з рахунку 91 на рахунок виробництва 231:

2. Розраховує собівартість продукції по номенклатурним групам з врахуванням ЗВВ та робить коригуючі рухи до собівартості по проданій продукції за місяць. Суми донараховуються  або сторнуються по рах. 901.

Показником правильного закриття місяця є згорнуті рахунки 91 та 231.

Також з документу «Закриття місяця» можна відкрити Довідку-розрахунок «Калькулятор собівартості»

та Довідку-розрахунок собівартості випущеної продукції і наданих послуг виробничого характеру, по якій можна побачити відхилення від планової собівартості в цьому місяці.

Таким чином, ми на прикладі розглянули необхідні налаштування та облік виробництва в BAS Бухгалтерія.
Немає коментарів

Коментувати