Облік собівартості товарів в BAS Комплексне управління підприємством

1 643

В конфігурації BAS Комплексне управління підприємством облік товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) має певні особливості.

Серед основних можна назвати такі:

 1. Протягом місяця деякі товарні документи фіксують рух ТМЦ тільки в кількості, без собівартості товарів. Це зроблено для пришвидшення роботи програми.
 2. Документи, по яким в момент проведення відома собівартість, реєструють кількість та собівартість товару одразу, наприклад документ «Надходження вiд постачальника».
 3. Розрахунок собівартості товарів формується окремим документом «Розрахунок собівартості товарів».

Таким чином, кількісні показники формують первинні документи, а сумові розраховує і дописує в регістри документів блок розрахунку собівартості.

Облік собівартості ідентичний для конфігурацій BAS Управління торгівлею та BAS ERP.

За допомогою документа «Розрахунок собівартості товарів» можна провести два варіанти розрахунку:

1. Попередній – формує попередню вартість складських рухів ТМЦ у поточному періоді за середньозваженою вартістю (середня за місяць).

При цьому відбувається:

 • Попередній розподіл витрат між товарами, без формування рухів в облікових регістрах накопичення.
 • Емулюється передача товарів між організаціями за умови використання функціоналу міжфірмових операцій.
 • Розрахована собівартість записується в регістр відомостей «Вартість товарів», який використовується для побудови звіту «Валовий прибуток».

2. Фактичний розрахунок – формує собівартість та реєструє дані у всіх необхідних регістрах системи наприкінці поточного періоду. Собівартість формується з врахуванням транспортно-заготівельних витрат (далі ТЗВ) відповідно методу оцінки, яка вказана в обліковій політиці організації.

Для налаштування облікової політики потрібно відкрити розділ меню НДІ та адміністрування – Організації – Облікова політика та податки.

Примітка! Якщо використовується метод ФІФО, попередньо потрібно включити партії через НДІ та адміністрування – Фінансовий результат та контролинг – Облік товарів – Партіонний облік.

Середня за місяць – виконує розрахунок за середньою ціною за місяць без урахування партій. Загальне значення собівартості використовується як для товарів, що вибули, так і для залишків на складі.

Середня за місяць = (вартість залишку + вартість надходження) / (кількість залишку + кількість надходження)

ФІФО (зважена оцінка) – вартість залишків товарів на кінець місяця визначається за останніми партіями, що  надійшли. Загальна вартість товарів, які вибули, визначається по ФІФО. Вартість вибулих (проданих, списаних товарів) за кожним документом витрати однакова і не залежить від розподілу партій на кожен документ.

Собівартість будь-якої партії за місяць = (залишок у вартості на початок місяця + прихід за вартістю протягом місяця) / (залишок за кількістю на початок місяця + прихід за кількістю протягом місяця)

ФІФО (змінна оцінка) – розраховує вартість товарів по черзі надходження, тобто якщо одна позиція номенклатури надійшла раніше іншої позиції, то і списуватися буде раніше. Фактично це розрахунок собівартості по ФІФО в рамках повноцінного партійного обліку. Партії формуються за кожним ТМЦ в день його надходження на склади підприємства вiдповiдними документами надходження.

Як розраховується собівартість товарів в BAS КУП та ERP

Собівартість товарів розраховується як «ціни постачальника» + ТЗВ, які протягом місяця реєструються як витрати за статтею, з варіантом розподілу На собівартість товарів.

При цьому об’єктом розподілу може бути:

 • Конкретна позиція номенклатури.
 • Уся номенклатура, що зберігається на вибраному складі.
 • Уся номенклатура, що зазначена в конкретному документі певного виду.

База для розподілу ТЗВ вказується для статті витрат – пропорційно кількості або собівартості.

Для реєстрації ТЗВ використовуються наступні документи:

 • Надходження товарів та послуг.
 • Надходження послуг та інших активів.
 • Митна декларація на імпорт.

Включення ТЗВ до вартості товарів здійснюється під час розрахунку собівартості для кожної організації.

На яких регістрах ведеться облік товарів в BAS КУП та ERP

Регістрів, які використовуються для обліку номенклатури кілька десятків, але основних всього чотири:

Регістр накопичення «Товари на складах» – основний регістр складського контуру, в якому зберігаються дані про фактичну кількість товару на фізичних складах. Тут ведеться облік товарів по наскрізним складам без врахування «Організації». По цьому регістру будується звіт «Відомість товарів на складах».

Регістр накопичення  «Товари організації» – це основний регістр фінансового контуру, де зберігається інформація про те, якій саме організації належить товар, наявний на складі.

Обидва регістри накопичення є залишкові, по яких ведеться виключно кількісний облік ТМЦ, без вартості товару.

Примітка! При використанні ордерної схеми в регістр «Товари на складах» формують записи документи «Прихід, розхід по ордеру», а в регістр «Товари організації» –  документи надходження та реалізація товарів. Без ордерної схеми всі рухи формують документи надходження та реалізації товарів.

Регістр накопичення “Партії товарів організацій” і “Собівартість товарів” – це два основних регістра фінансового контуру, що відповідають за вартісний облік товарів. Основна відмінність цих регістрів в тому, що в регістрі партій зберігається вартість товарів в розрізі кожної партії. Завдяки цьому при продажу або списанні товару є можливість врахувати вартість конкретної партії надходження. Дані в регістрі “Партії товарів організацій” заповнюються при проведенні фінансових документів.

Регістр “Собівартість товарів” містить згруповані дані про товари, без урахування партій. Також в ньому є інформація про додаткові витрати по товарах. Розрахунок даних цього регістру складніший, кількісні дані заповнюються при проведенні фінансових документів, а сумові додаються окремим документом “Розрахунок собівартості товарів” з відміткою в полі «Розрахунок собівартості» – «Так».

Вартісна оцінка рухів в регістрі «Собівартість товарів» реєструється в:

 • Сума з ПДВ і без ПДВ у валюті управлінського та регламентованого обліку;
 • Сума додаткових витрат (ТЗВ) з ПДВ і без ПДВ у валюті управлінського обліку.

Додаткові регістри обліку номенклатури

Для коректного обліку товарів важливо, щоб інформація в основних регістрах була узгоджена і щоб з нею було зручно працювати користувачеві. Також в залежності від завдань іноді необхідні додаткові розрізи основних даних (товари по комірках, комісійні товари …). Саме для цих задач використовуються всі інші регістри.

Для забезпечення узгодженості регістрів “Товари на складах” і “Товари організацій” використовується ціла група додаткових регістрів: “Товари до відвантаження”, “Товари до відбору”, “Товари до оформлення надходження”, “Товари до оформлення надлишків і недостач”.

Залишки в цих регістрах означають, що документ проведено по одному з контурів, але не проведений по іншому. Наприклад, при проведенні документа реалізації виникнуть залишки в регістрі “Товари до відвантаження”, які означають, що є документ, проведений тільки з фінансового контуру. Закриються ці залишки при введенні витратного ордера на товари.

До допоміжних регістрів для полегшення використання конфігурації можна віднести регістри: “Вільні залишки”, “Рух товарів”, “Рух серій товарів” і “Рух Номенклатура – Номенклатура”. Вони не містять унікальної інформації і є похідними від даних інших регістрів. Основне призначення даних регістрів – більш зручне формування різних звітів, заповнення даних у допоміжних формах і перевірки доступності товарів.

Як розраховуються залишки товару в BAS КУП, УТ та ERP

В нових конфігураціях залишки при проведенні документів перевіряються на наступні періоди:

 1. Дату останнього документу системи – якщо є документ реалізації майбутнім періодом, програма буде брати його в розрахунок.
 2. На кінець місяця – чи немає від’ємних залишків.
 3. Також може перевіряти залишки на кінець дня, для цього треба включити «НДІ та адміністрування» – Підприємство – Організації – Контролювати залишки організації на кінець дня»

Як виправити помилки при розрахунку собівартості

 1. “Номенклатура: <Найменування Номенклатури>, склад: <Найменування>, організація: <Найменування> виявлений від’ємний залишок в регістрі “Собівартість”

Це повідомлення означає, що на кінець місяця товару списано більше, ніж було на залишках. Основні можливі причини:

 • не було введено документів надходження;
 • змінені документи надходження по номенклатурі, за якою вже введена реалізація;
 • помилково введений документ реалізації.

Для виправлення необхідно перевірити рух по номенклатурі з від’ємним залишком і відстежити, на якому документі виникла помилка.

 1. “За номенклатурою <Найменування>, склад: <Найменування>, організація: <Найменування> виявлений некоректний залишок в регістрі” Собівартість товарів”: Кількість = 0, Вартість = ХХХ, ХХ, ВартістьБезПДВ = ХХХ, ХХ” 

Це зависші сумові залишки з нульовою кількістю. Ця помилка виникає тільки при використанні партійного обліку. Вона означає, що системі не вдалося для списаного товару коректно визначити собівартість по партіях.

Як правило ця помилка виникає в разі неузгодженості залишків по регістрах “Собівартість товарів” та “Партії товарів організації”. Для усунення проблеми необхідно перевірити по історії документів, на якому етапі почалось неузгодження залишків за даними регістрів. У більшості випадків це проблема коригування даних минулого періоду, яка вирішується розпроведенням та повторним проведенням минулого документа, для перезаповнення виду запасів.

 1. Де побачити розсинхронізацію регістрів «Собівартість товарів» та «Партії товарів організації»

Для цього потрібно зайти в Фінансовий результат та контролінг – Закриття місяця – Звірка даних партіонного обліку та собівартості.

 1. “Не оформлено передачі товарів від відправника: <Найменування>, на одержувача: <Найменування>, за складом: <Найменування>”

Таке повідомлення виникає тільки при використанні механізму Інтеркампані, воно говорить про те, що не виконані передачі по проданим товаром іншої компанії. Фактично система визначає цю помилку за наявності залишків у допоміжному регістрі “Товари організацій до передачі”. Необхідно оформити передачі через робоче місце “Оформлення передач і повернень” і виконати розрахунок собівартості повторно.
Немає коментарів

Коментувати