Облік виробництва в BAS Комплексне управління підприємством

1 213

В даній статті коротко розглянемо облік виробництва на прикладі BAS Комплексне управління підприємством.

Розпочнемо з налаштування виробничого підрозділу. Вся структура підприємства налаштовується в розділі НДІ та адміністрування – НДІ – Структура підприємства. Інший спосіб налаштування виробничого підрозділу знаходиться в розділі Виробництво – Настройки та довідники – Виробнича структура

Для виробничих підрозділів зазначаються додаткові параметри:

  • склад матеріалів – склад, з якого матеріали будуть передаватися у виробництво;
  • графік роботи – підприємства або індивідуальний.

Також в картці виробничого підрозділу вказується спосіб списання прямих виробничих витрат.

Є два варіанти списання:

  • використовуючи окремий документ Списання витрат на випуск;
  • стандартний механізм за правилами розподілу матеріалів на собівартість продукції – даний спосіб призначений для простих виробництв, так як реєстрація трудовитрат по виробництву недоступна.

Інформація щодо процесу виробництва продукції чи напівфабрикатів зазначається в специфікаціях. Так як в специфікації зазначаються всі необхідні ресурси для випуску продукції, то вона отримала назву Ресурсної специфікації.

Ресурсні специфікації знаходяться в розділі Виробництво – Нормативно-довідкова інформація – Ресурсні специфікації.

В специфікаціях міститься інформація щодо:

  • вихідних виробів (вироблена продукція, виконані роботи, зворотні відходи);
  • матеріалів, напівфабрикатів, робіт сторонніх організацій;
  • трудовитрат (за видами робіт);
  • етапів виробничого процесу, з яких складається процес виробництва.

Також потрібно налаштувати Статті калькуляції – це статті в структурі собівартостіякі знаходяться в розділі Виробництво – Нормативно-довідкова інформація – Статті калькуляції.

Переходимо в розділ Фінансовий результат і контролінг і створюємо Статті витрат.

В картці статті витрат обов’язково заповнюємо Варіант розподілу даної статті (потрібно вибрати із випадаючого списку).

Також заповнюємо Статтю калькуляції, Вид аналітики витрат і Правило розподілу (необхідно вибрати із випадаючого списку).

На вкладці Регламентований облік зазначаємо бухгалтерський рахунок обліку витрат для даної статті витрат.

З метою накопичення витрат для подальшого їх розподілу на собівартість продукції, було створено документи надходження матеріалів, необхідних для виробництва потрібної нам продукції, а також документи з надходження послуг, що формують загальновиробничі витрати (оренда приміщень, електроенергія, оренда транспорту і т.п.).

Документи по надходженню таких послуг створюються в розділі Фінансовий результат і контролінг – Надходження послуг та інших активів.

Безпосереднє оформлення виробничих операцій розпочинається з документу Передача матеріалів у виробництво (Виробництво – Передача матеріалів у виробництво).

Виробництво продукції відбувається за допомогою документу Випуск продукції і виконання робіт. В даному документі ми вказуємо організацію, підрозділ, напрям випуску (на склад, у підрозділ), продукцію яку ми збираємось виготовляти, її ресурсну специфікацію і вид ціни.

На підставі документу Випуск продукції і виконання робіт оформлюється документ Списання витрат на випуск.

У документі Списання витрат на випуск на вкладці Вихідні вироби зазначається вироблена продукція з точністю до документу випуску; на вкладці Матеріали та роботи – використана сировина (ресурси), на вкладці Трудовитрати – задіяні види робіт.

Щоб зафіксувати оплату праці співробітників задіяних в даному процесі виробництва необхідно створити документ Виробіток співробітників (Виробництво – Трудовитрати – Виробіток співробітників).

В даному документі заповнюється вид робіт, кількість і розцінка (розцінка вказується ще на етапі створення елементу довідника Види робіт на вкладці Розцінки), а також співробітники (виконавці) і коефіцієнт трудової участі (КТУ).

Після заповнення документу Нарахування зарплати і внесків також створюємо ще документ Відображення зарплати в фінансовому обліку (Фінансовий результат і контролінг – Доходи і витрати, фінансовий результат – Відображення зарплати в фінансовому обліку).

Даний документ заповниться автоматично на підставі даних про Виробіток співробітників.

На кінцевому етапі нам потрібно закрити період (місяць). Робимо ми це за допомогою регламентної операції Закриття місяця (Фінансовий результат і контролінг – Закриття місяця).

Слідкуємо за тим, щоб всі операції були виконані успішно.

Як завершальний етап сформуємо виробничий звіт Собівартість випущеної продукції (Виробництво – Звіти по виробництву – Аналіз собівартості – Собівартість випущеної продукції).

В даному звіті чітко видно з чого сформувалась собівартість нашої випущеної продукції: прямі матеріальні, загальновиробничі витрати та витрати, пов’язані з оплатою праці виробничого персоналу.

Таким чином, ми коротко розглянули виробничий процес в програмі BAS Комплексне управління підприємством.




Немає коментарів

Коментувати