Акт звірки в BAS Бухгалтерія

8 139

У процесі ведення бухгалтерського обліку часто постає питання про достовірність інформації в базі даних. Для підтвердження розрахунків з контрагентом в “BAS Бухгалтерія” передбачено документ “Акт звірки розрахунків з контрагентом”. Даний документ дозволяє повідомити контрагента про дані у нашому обліку по пов’язаних операціях.

Для створення такого документу необхідно відкрити розділ “Продажі – Розрахунки з контрагентами – Акти звірки розрахунків” та натиснути “Створити”.

Щоб сформувати акт звірки в BAS Бухгалтерія:

1. Заповніть шапку документу:

  • оберіть Контрагента;
  • вкажіть Період, за який проводиться звірка;
  • вкажіть Договір, або, якщо необхідно звіритися по усіх договорах, поле Договір залиште порожнім.

2. На вкладці Рахунки розрахунків за потреби зніміть відмітки по рахункам, по яким не буде виконуватися звірка, чи  додайте інші рахунки до списку.

3. На вкладці Додатково зазначте інформацію, яка буде відображатися в друкованій формі.

4. Перейдіть на вкладку За даними організації та натисніть Заповнити, обравши Тільки для нашої організації (заповниться лише одна частина акту звірки) або Для нашої організації та контрагента (заповниться також акт на стороні контрагента).

5. Проведіть документ та натисніть кнопку Акт звіркивідкриється друкована форма документу, яку можна зберегти, відправити електронною поштою чи роздрукувати.

Після погодження з контрагентом даних у акті, проставте відмітку Звірка погоджена.

Таким чином можна сформувати акт звірки з покупцем чи постачальником в “BAS Бухгалтерія”.

Примітка. Для автоматичного заповнення реквізитів контрагента; перевірки контрагентів на наявність судових рішень, кримінальних проваджень, заборгованості по податкам та заробітній платі, адресам масової реєстрації, через сервіс Opendatabot, скористайтеся модулем перевірки контрагентів та працівників для “BAS Бухгалтерія”.