Введення початкових залишків в «BAS Малий Бізнес»

12 501

Перед початком використання програми «BAS Малий Бізнес» необхідно заповнити довідники «Контрагенти», «Номенклатура», «Ціни» та ввести початкові залишки, як то заборгованість по покупцям та постачальникам і залишки товару по складам. Правильне введення початкових залишків важливе для коректного формування звітності, розуміння оборотів та рентабельності.

Для створення відповідних документів «BAS Малий Бізнес» пропонує використовувати інтерфейс «Помічник введення початкових залишків». Помічник доступний:

  • При здійсненні первинних налаштувань конфігурації на початковій сторінці в розділі «Залишки» по кнопці «+»;
  • У розділі «Компанія / Початкові залишки / Введення початкових залишків» при натисканні кнопки «Створити».

Робота по внесенню відомостей починається у вікні, яке має назву  «Початок». Важливим моментом є введення дати, що відповідає даті початку обліку. Введення відомостей здійснюється за розділами обліку, вибір яких відбувається при натисканні кнопок «Далі» і «Назад»,  або виборі гіперпосилань у верхній частині вікна:

  • Грошізалишки на рахунку чи в касі підприємства;
  • Товари залишки матеріалів, готової продукції та товарів на складах та у матеріально-відповідальних осіб;
  • Розрахункизаборгованість по покупцям чи постачальникам, співробітникам та податкам;
  • Інше – використовується для внесення даних, які не оброблені на попередніх кроках (майно, прямі витрати).

Залишки коштів

У вікні «Гроші» користувачеві пропонується внести залишки грошових коштів на банківському рахунку чи в касі організації. Інтерфейс помічника інтуїтивний – якщо на обрану дату в касі чи на конкретному банківському рахунку є кошти, слід у відповідній комірці просто вказати суму.

Товарні запаси

Відомості про товари («Крок 2») розділені на три групи, кожній з яких відповідає окрема вкладка:

  • Власнітобто ті запаси, що безпосередньо є на залишку на складах;
  • Прийнятіприйняті по договору комісії, на переробку або відповідальне зберігання;
  • Передані – передані по договору комісії, на переробку або відповідальне зберігання.

Склад стовпців табличної частини: найменування, одиниці виміру, облікова ціна (закупівельна ціна), кількість і т. п. Внесення даних проводиться послідовним заповненням таблиці.

Для скорочення часу введення номенклатури користувач може застосувати груповий спосіб введення даних, доступний по кнопці «Завантаження даних із зовнішнього джерела». Маючи інформацію про товарні позиції, наприклад, в електронній таблиці MS Excel, Ви зможете перенести дані з файлу в документ введення залишків.

Стан розрахунків та інші залишки

«Крок 3» передбачає внесення відомостей про наявність дебіторської та кредиторської заборгованостей, що відображають стан розрахунків з різними групами осіб, в тому числі з постачальниками, покупцями, персоналом, а також дані про розрахунки по податках і еквайрингу. Для кожної з названих груп у вікні виділена окрема вкладка. Тут, як і в попередньому випадку, доступне завантаження даних із зовнішніх джерел.

У вікні «Крок 4» система пропонує ввести відомості по майну, прямим витратам і інші дані, які не були відображені на попередніх кроках взаємодії з помічником.

Завершення вводу

Після того, як потрібна інформація була внесена, слід натиснути кнопку «Закінчити» або скористатися гіперпосиланням «Фініш». В системі будуть створені і проведені необхідні документи, перелік яких подано у вікні «Введення початкових залишків».

Рухи у облікових регістрах, створені документами, можна переглянути через відповідний пункт меню кнопки «Ще» або сформувавши оборотно-сальдову відомість.

Таким чином можна самостійно внести початкові залишки в «BAS Малий Бізнес».
Немає коментарів

Коментувати