Касові документи в BAS Малий Бізнес

3 313

У програмі BAS Малий бізнес реалізована можливість оформлення руху грошових коштів в касі. До касових документів належать такі документи: Витрата з каси, Переміщення грошей, Надходження в касу і Авансовий звіт.

Всі касові документи реєструються і зберігаються в журналі документів Документи каси, який відкривається в розділі Каса на вкладці Гроші.

Витрата з каси в BAS Малий Бізнес

Для обліку витрат готівкових коштів призначений документ Витрата з каси.

Розглянемо які дані потрібно заповнити в полях документа:

 • Організація –  вказується організація, для якої оформляється витрата з каси.
 • Каса – вибирається назва каси організації з довідника Каси.
 • Стаття РГК – вказується стаття руху грошових коштів. Значення вибирається з довідника Статті руху грошових коштів.
 • Сума – вказується сума платежу у валюті каси.
 • Підстава – вибирається документ-підстава платежу. Щоб автоматично заповнити документ Витрата з каси даними з документа-підстави, можна натиснути кнопку . При автоматичному заповненні перевіряється тип документа-підстави і встановлюється необхідний вид операції документу Витрата з каси.

Поле Операція встановлює вид операції, що фіксується даним документом:

 • Покупцеві (повернення) – операція призначена для оформлення видачі готівкових грошових коштів покупцеві за повернуті раніше товари/послуги.
 • Постачальникові – видача грошей постачальнику.
 • Підзвітнику – видача грошових коштів підзвітній особі.
 • Зарплата відомістю / Зарплата співробітникові – оформляється видача коштів на виплату заробітної плати.
 • Податки – обирається в разі оплати податків.
 • Переміщення в касу ККМ – оформлення переміщення грошових коштів в касу ККМ.
 • Інша витрати – витрата коштів в інших випадках.

Залежно від обраного виду операції змінюється форма документа Витрата з каси. Щоб зберегти, провести і закрити вікно документа Витрата з каси, призначена кнопка Провести і закрити.

Для документу Витрата з каси розроблена друкована форма Видатковий касовий ордер.

Надходження в касу BAS Малий Бізнес

Для обліку надходжень готівкових коштів в касу призначений документ Надходження в касу. Так як документ багато в чому ідентичний документу Витрата з каси, то розглянемо лише основні відмінності документу. Перша і головна відмінність – документ здійснює операцію надходження коштів в касу.

Поле Операція встановлює вид операції, що фіксує прихід грошових коштів в касу:

 • Від покупця – оформлення надходження готівки від покупця.
 • Від постачальника (повернення) – отримання грошей від постачальника за повернуті раніше товари/послуги.
 • Від підзвітної особи – повернення невитрачених коштів, виданих під звіт.
 • Роздрібний виторг – оформлення виручки, отриманої з автоматизованих торгових точок.
 • Роздрібна виручка (сумовий облік) – оформлення виручки з неавтоматизованих торгових точок.
 • Інше надходження – надходження грошових коштів в інших випадках.

Для документа Надходження в касу розроблена друкована форма Прибутковий касовий ордер.

Документ Переміщення грошей

Основним призначенням документа є переміщення грошей між касами, але також можливе оформлення переміщення коштів і між банківськими рахунками.

Видача грошових коштів під звіт

Для взаєморозрахунків з підзвітною особою характерні наступні етапи:

 • видача грошових коштів;
 • звіт підзвітної особи про використання коштів;
 • повернення невитрачених коштів.

Відзначимо, що розрахунки з підзвітною особою можуть проводитися як в готівковій, безготівковій або змішаній формах.

Видача грошових коштів під звіт може здійснюватися як з каси підприємства, так і з розрахункового рахунку. В даному випадку розглянемо схему роботи через касу організації. Факт видачі грошових коштів підзвітній особі оформляється документом Витрата з каси.

Документ вводиться з видом операції Підзвітнику. Особа, яка отримує грошові кошти, вказується в полі Підзвітник і вибирається з довідника Співробітники. У разі видачі сум, раніше перевитрачених співробітником за авансовим звітом, в поле Документ перевитрати вказується документ Авансовий звіт.

Реєстрація авансових звітів

Для відображення в обліку операцій по витрачанню підзвітною особою виданої готівки або безготівкових грошових коштів призначений документ Авансовий звіт, який знаходиться у розділі Каса.

В полі Співробітник вибираємо підзвітну особу, у вкладці Видані аванси вибираємо документ Витрата з каси, за яким даній підзвітній особі було видано кошти. Вкладки Запаси і Послуги заповнюємо переліком номенклатури ТМЦ і послуг, за які було здійснено оплату підзвітною особою.

Друкована форма для даного документа є Авансовий звіт.

Таким чином, ми розглянули порядок роботи з касовими документами в BAS Малий Бізнес.Немає коментарів

Коментувати