BAS Зарплата та управління персоналом

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» – це готове рішення для комплексної автоматизації розрахунку заробітної плати персоналу і кадрового обліку, з урахуванням вимог законодавства і реальної практики роботи підприємств.

Програмний продукт може успішно використовуватися в службі управління персоналом та бухгалтерії організацій, а також в інших підрозділах, що зацікавлені в ефективній організації роботи співробітників.

Функціональні можливості

Ведення обліку діяльності кількох організацій

Програма дозволяє вести кадрову та облікову діяльність декількох організацій – як юридичних осіб, так і індивідуальних підприємців.

Розрахунок та облік заробітної плати

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому.

Програма надає наступні можливості обліку розрахунку заробітної плати:

 • реалізовані основні форми оплати праці: погодинна, відрядна, а також їх варіанти з використанням преміальної системи;

 • додано готові способи розрахунку: оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо;

 • оплата за договором ЦПХ, авторським договором, гіг-контрактом для організацій-резидентів Дія-Сіті;
 • допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку;

 • облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування;
 • користувач може створювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому стандартні формули або створюючи свої;
 • розрахунок утримань по виконавчих листах та інших довільних утримань;
 • реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків;
 • суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі і т. п;
 • аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця;

 • виплату зарплати можна проводити через касу, банк і через роздавальника;
 • підтримується депонування неотриманої співробітниками зарплати та списання депонованих сум.

На початку роботи можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початковий штатний розпис співробітників.

Формування типових форм та звітів за будь-який розрахунковий період

 • розрахункові листки;
 • розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми;
 • повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат;

 • аналіз депонованої зарплати;
 • журнал обліку виконавчих документів і т. ін.

Формування аналітичних звітів

 • аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках;
 • аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій;
 • аналіз обчислених податків і внесків;
 • аналіз заборгованості по зарплаті та ін.

Розрахунок податків і внесків

 • облік різних видів доходів ПДФО;
 • розрахунок страхових внесків за основним чи пільговим тарифом, передбаченим законодавством;
 • можливість використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті;
 • реєстрація різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності;
 • реалізована можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників, включаючи атестацію робочих місць, та особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ.

Формування регламентованої і статистичної звітності

 • «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску»;
 • «Звіт про заборгованість з оплати праці» (форма №3-борг);
 • «Звіт з праці» (форма №1-ПВ);
 • «Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту»

Облік робочого часу співробітників

Реалізована можливість створювати різноманітні графіки роботи працівників: п’ятиденка, шестиденка, змінний; підсумований облік; неповний робочий час і т. п. Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу, які оплачуються за різними ставками, створювати індивідуальні графіки.

Відхилення від графіків реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів:

 • про надання основної та додаткової відпусток;
 • про надурочну роботу;
 • про роботу в вихідні і святкові дні;
 • про тимчасове призупинення робіт (простій);
 • про направлення у відрядження і т. д.

В «BAS Зарплата та Управління Персоналом» ведеться графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових.

Кадрове діловодство та військовий облік

«BAS Зарплата та Управління Персоналом» забезпечує зберігання особистих даних працівників підприємства та іншої службової інформації.

В програмі автоматизовано кадрове діловодство: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, звільнення з організації (форма П-4).

На підставі кадрових даних формується особиста картка працівника (форма П-2), яка містить всю необхідну інформацію, і в тому числі відомості про загальний, безперервний стаж і стаж для розрахунку надбавки за вислугу років працівників підприємства.

Підтримується облік нових робочих місць, облік роботи з неповним або нефіксованим часом. Формуються звіти для аналізу кадрового складу: списки співробітників; звіти з персональних даних співробітників; кадрові рухи; середня чисельність співробітників та ін.

Програма підтримує ведення військового обліку і формує всі необхідні відомості для надання в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

 • списки персонального військового обліку;
 • список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • повідомлення про зміну облікових даних.

Штатний розклад і контроль фонду оплати праці

Штатний розклад надає можливість планування штату і фонду оплати праці. Позиція штатного розкладу містить інформацію про розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплати, умови праці, графік роботи і кількість днів відпустки, що надається.

По штатному розкладу можна проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату.

Відображення зарплати в обліку

За результатами проведених в програмі нарахувань та утримань є можливість автоматично підготувати дані для формування проводок бухгалтерського обліку.

Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується програма «BAS Бухгалтерія», то є можливість об’єднати програми в єдиний інформаційний простір (синхронізувати їх дані). Синхронізація відбувається автоматично, за заданим регламентом, і забезпечує відповідність інформації в програмах.

Ергономічний інтерфейс

Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує:

 • значне прискорення масового введення інформації завдяки функції «введення по рядку»;
 • зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управлінні видимістю і порядком колонок, настройка відбору та сортування;
 • максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації.

Адміністрування

Система надає зручні інструменти для адміністрування:

 • настройку прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення складу меню, командних панелей і мови користувача;
 • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій;
 • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази;
 • засоби установки і оновлення платформи.

Переглянути демо-верcію >
Вартість: згідно прайсу

За детальнішою інформацією звертайтеся за тел. 050 104 99 60 або залиште заявку і ми зателефонуємо

Немає коментарів

Коментувати