BAS Управління автотранспортом. Стандарт

“BAS Управління автотранспортом” – призначена для автоматизації управлінського і оперативного обліку в транспортних компаніях, а також в автотранспортних підрозділах торгових та виробничих підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

Програма дозволяє управляти власним автопарком, автоматизувати диспетчеризацію перевезень та оперативний облік в усіх супутніх ділянках: робота водіїв, паливно-мастильні матеріали, автомобілі та агрегати, ремонти, запчастини і витратні матеріали тощо.

Основні функціональні можливості

“BAS Управління автотранспортом. Стандарт” складається з наступних підсистем:

Управління замовленнями і диспетчеризація

Вирішуються наступні завдання:

 • облік замовлень та рознарядок на автомобілі;
 • робота з маршрутними листами.

“BAS Управління автотранспортом Стандарт” має зручну систему обліку і розподілу замовлень на автомобілі. Замовлення на автотранспорт можуть враховуватися від внутрішніх підрозділів компанії і від сторонніх контрагентів.

У замовленні на транспортний засіб (ТЗ) враховуються:

 • адреси та часові рамки доставки вантажів;
 • характеристики і параметри вантажу;
 • послуги, які надаються в рамках перевезення вантажу;
 • вимоги до транспорту.

У програмі є можливість формувати добові рознарядки на транспорт.

АРМ Диспетчера

Призначення автоматизованого робочого місця (АРМ) Диспетчера – робота із замовленнями покупців і формування завдань на перевезення.

Можливості:

 • підбір замовлень;
 • заповнення документів “Маршрутний лист”;
 • робота з журналом “Маршрутні листи” і “Подорожні листи”;
 • групове формування і друк документів “Рознарядка”.

Взаєморозрахунки з контрагентами

Можливості розділу:

 • ведення прейскурантів і тарифів на транспортні послуги;
 • розрахунок вартості наданих послуг;
 • формування рахунків та актів, реєстрів.

Особливістю програми є довідник тарифів, який дозволяє створювати складні тарифи, налаштовувати їх для контрагентів і договорів контрагентів, маршрутів, моделей ТЗ.

У програмі є можливість:

 • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи;
 • встановлювати фіксовані тарифи;
 • створювати складні тарифи.

На підставі діючих тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг в документі “Товарно-транспортна накладна” (ТТН).

За довільний період часу для клієнтів можуть бути сформовані рахунки і акти послуг з різним ступенем деталізації. Крім рахунків і актів можна сформувати реєстр наданих послуг.

Підтримується вивантаження документів реалізації в програму “BAS Бухгалтерія”.

Облік доходів і витрат

Можливості розділу:

 • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт;
 • настройка бази для розподілу доходів і витрат;
 • облік інших витрат на автомобілі.

Прямі витрати визначаються на підставі подорожніх і ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів і технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знос шин. Для кожної зі статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб і варіант розподілу між аналітиками.

Звіти за витратами можна отримувати в різних розрізах аналітики, наприклад, в розрізі замовлень на ТЗ, автомобілів, підрозділів або в розрізі замовників. За підсумками роботи можна проаналізувати рентабельність роботи транспорту.

Управління автопарком

Можливості розділу:

 • ведення довідника транспортних засобів;
 • облік документів ТЗ та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії;
 • облік виробітку ТЗ і обладнання.

Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику “Транспортні засоби та обладнання”.

Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ. Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в мотогодинах і т.д.), так і в залежності від календарних строків.

При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє до звіту “Контроль термінів наближення ТО”, а в списку ТЗ він виділяється спеціальною піктограмою.

Програма також дозволяє завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі.

При закінченні терміну дії документа в списку ТЗ автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті. Інформація за простроченими документами автоматично переноситься до архіву.

Облік подорожніх листів

У програмі можна виписувати і обробляти подорожні листи різних видів:

 • легкового, спеціального, міжміського автомобіля;
 • вантажного автомобіля (погодинний, відрядний);
 • автобуса;
 • фізичної особи-підприємця;
 • рапорт про роботу будівельної машини;

Всі перераховані друковані форми подорожніх листів є уніфікованими.

Виписати подорожній лист можна вручну або автоматичною пакетною випискою.

При обробці подорожнього листа програма розраховує параметри виробітку ТЗ і водіїв за рейсом (пробіг з вантажем, час в наряді, у роботі, у простої та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ і технічних рідин (ТР) автомобілів.

На підставі даних подорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

 • Напрацювання обладнання в мотогодинах.
 • Карка роботи, пробіг, виробіток ТЗ.
 • Діаграма стану ТЗ.

Облік ПММ і технічних рідин

Для автомобілів можна враховувати базові норми витрат ПММ, норми витрат палива на спеціальні роботи та коригуючі коефіцієнти ПММ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).

Заправки і зливи ПММ:

 • облік фактів зливів палива;
 • можливість проведення інвентаризації залишків палива в баках автомобілів;
 • облік заправок зі складу, за готівку, по пластиковій картці, за талонами, від постачальника.

Доступні звіти:

 • Відомість руху ПММ.
 • Відомість приходу-витрати ПММ на ТЗ.
 • Заправки ПММ.
 • Порівняння заправок за пластиковими картками.

Облік ремонтів і агрегатів

Основні можливості:

 • облік заявок на ремонт;
 • облік планових ТО автомобілів і виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні та в сторонніх автосервісах;
 • друк форми “Вимога-накладна” з документу “Ремонтний лист”;
 • облік агрегатів;
 • облік фактів встановлення і заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації.

Програма дозволяє проаналізувати інформацію по майбутнім і виконаним ТО і ремонтам транспорту за допомогою звітів: “Планування ТО”, “Графік ТО”. Є звіти для аналізу використаних при ремонтах витратних матеріалів і запчастин та можливість скласти рейтинг автомобілів за витратами на ремонт.

У підсистемі “Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів” виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.

Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер встановлення шин, який дозволяє наочно, використовуючи макети ТЗ, обліковувати такі операції:

 • встановлювати, замінювати, знімати шини;
 • перевіряти інформацію щодо наявних на автомобілі шин.

У програмі фіксується інформація про дату і місце установки кожної конкретної шини. На підставі даних за пробігом ТЗ програма розраховує поточний знос шин, встановлених в даний момент на автомобілі, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

Облік ДТП і штрафів водіїв

У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП) з наступними можливостями:

 • облік і оформлення документів про ДТП;
 • облік даних за заподіяному збитку ТЗ, по страхових виплатах;
 • ведення статистики причин ДТП, характерах порушень ПДР;
 • ведення рейтингу водіїв-порушників.

Звіти дозволяють проаналізувати частоту участі в ДТП водіїв, порівняти суми виплат страхових компаній з витратами на відновний ремонт ТЗ.

У програмі також реалізовано облік штрафів, отриманих водіями:

 • друк форми згоди для утримання штрафів з заробітної плати;
 • зберігання фотографій порушень;
 • ведення аналітики за видами порушень ПДР.

У відповідних документах заносяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення ПДР, суму штрафу і факт оплати штрафу.

Аналітичні звіти по штрафам дозволяють проаналізувати статистику щодо порушень ПДР.

Складський облік запчастин і витратних матеріалів

 • облік надходження та списання запчастин, палива, технічних рідин і витратних матеріалів на склад;
 • облік видачі запчастин і витратних матеріалів;
 • внутрішнє переміщення номенклатури між складами;
 • списання товарів на автомобіль;
 • можливість проведення інвентаризацій;
 • контроль актуальних залишків товарів на складах.

Проаналізувати рух товарів на складах і залишки можна за допомогою різних звітів.

Облік роботи водіїв

 • облік виробітку та робочого часу водіїв;
 • нарахування заробітної плати за подорожніми листами.

Функціональні можливості дозволяють:

 • формувати, зберігати і друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв;
 • формувати табель обліку робочого часу.

Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються в документі “Нарахування зарплати”.

Ці дані можуть використовуватися для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені в програму “BAS Бухгалтерія”.

Обмін даними з іншими конфігураціями BAS

В “BAS Управління автотранспортом” можна завантажити довідники з конфігурацій “BAS Бухгалтерія”, “BAS Комплексне управління підприємством”, “BAS ERP”, за допомогою обробок, які надаються разом з електронною поставкою. Зокрема це наступні довідники: організації, фізичні особи, контрагенти, номенклатура, склади, підрозділи та ін.

Для вивантаження даних в конфігурацію “BAS Бухгалтерія” в програмі передбачений розділ “Обмін даними”, в якому можна вказати потрібні правила та налаштування для обміну. Тут можна налаштувати, який тип документів з “BAS Управління автотранспортом” потрібно вивантажувати та його відповідність в обліковій системі, наприклад документ “Заправка ПММ (готівка)” – вивантажуємо в “Авансовий звіт”, “Ремонтний лист (автосервіс)” – в “Надходження товарів і послуг”.

Також можна вказати інші налаштування для обміну:

 • вивантажувати дані за документами чи за період;
 • чи заміщати довідники та документи при вивантаженні;
 • чи потрібно коментувати вивантаження об’єктів та ін.

За допомогою універсального обміну даними можна синхронізувати дані між “BAS Управління автотранспортом” та «BAS ERP», «BAS Комплексне управління підприємством», «BAS Управління торгівлею». Інформація про синхронізацію даних на основі універсального формату EnterpriseData вбудована в рішення в розділі: «Адміністрування» – «Синхронізація даних».

Вартість: згідно прайсу

Переглянути демо-верcію >

За детальнішою інформацією звертайтеся за тел. 050 104 99 60 або залиште заявку і ми зателефонуємо