BAS Будівництво. Бухгалтерія

“BAS Будівництво. Бухгалтерія” є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства будівельної галузі. Це прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, складу, відділу продажів тощо, вирішувати за допомогою інших спеціалізованих рішень.

Рішення “BAS Будівництво. Бухгалтерія” розроблено на базі бухгалтерської програми BAS Бухгалтерія і містить всю функціональність цього продукту. Крім того, програма включає наступні специфічні галузеві механізми:

Будівельний модуль

В програмі “BAS Будівництво. Бухгалтерія” реалізовано:

 • облік будівельних контрактів, з можливістю введення даних за поточними контрактами;
 • галузевий облік виробничих запасів:
  • складський облік матеріалів в розрізі матеріально-відповідальних осіб,
  • облік спецодягу, спецоснащення, інвентарю та обладнання;
  • автоматизоване формування галузевих уніфікованих форм з обліку спецодягу та інвентарю;
 • облік взаєморозрахунків з постачальниками, субпідрядниками, покупцями і замовниками, з можливістю формування універсальних актів звірки;
 • формування звітів з аналізом оплати замовником і аналізом розрахунків з субпідрядником;
 • внутрішньогосподарські розрахунки на рахунку 683 “Внутрішньогосподарські розрахунки” з урахуванням:
  • поточних операцій,
  • операцій щодо наділення відокремлених підрозділів виділеним майном,
  • заборгованостей (авансів) стороннім контрагентам;
 • формування актів звірки по філіях з детальною аналітикою стану внутрішньогосподарських розрахунків та звіту за станом взаєморозрахунків з філіями.

Облік у інвесторів

“BAS Будівництво. Бухгалтерія” дозволяє:

 • Формування пайового внеску у замовника будівництва як грошовими, так і негрошовими засобами. Замовник будівництва може виступати в ролі генерального інвестора чи співінвестора, що використовує як власні, так і позикові кошти.
 • Формування частки адміністрації, як з виплатою (передачею) частки, так і з перенесенням частки на інші об’єкти будівництва і передачею адміністрації товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) за її частку в об’єкті будівництва, розрахунки в рамках договорів уступки права вимоги.

Облік у замовників

 • оформлення послуг замовника в складі капітальних вкладень об’єктів будівництва;
 • планування та аналіз капітальних вкладів;
 • облік будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрізі об’єктів будівництва, виконаних власними силами та силами сторонніх підрядних організацій, у складі собівартості будівельних робіт та в складі виручки при реалізації БМР;
 • облік незавершеного виробництва за статтями витрат, з відображенням етапів виконання будівельних контрактів;
 • облік ТМЦ та обладнання замовника:
  • надходження ТМЦ та обладнання від замовника,
  • переміщення між складами,
  • повернення та списання;
 • оприбуткування БМР і витрат підрядників, компенсовані понад кошторисну вартість;
 • приймання замовником закінченого будівельного об’єкта.

Облік у підрядників будівництва

“BAS Будівництво. Бухгалтерія” реалізує:

 • Облік прийнятих від субпідрядника робіт в розрізі об’єктів, з можливістю використання прийнятих актів при передачі робіт замовнику.
 • Відображення реалізації замовнику послуг генпідрядника, з можливістю розрахунку їхнього обсягу – як за відсотком від будівельно-монтажних робіт, так і прямими сумами.
 • Облік ТМЦ з можливістю передачі субпідряднику.

Вартість “BAS Будівництво. Бухгалтерія”: згідно прайсу

Для отримання доступу до демо-версії програми “BAS Будівництво. Бухгалтерія” звертайтеся за тел. (050) 104 99 60 або заповніть форму нижче і ми Вам зателефонуємо