BAS АГРО. Бухгалтерія


BAS АГРО. Бухгалтерія є готовим інструментом для вирішення всіх завдань, що стоять перед бухгалтерською службою сільськогосподарських підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом, птахівництвом, переробкою і реалізацією сільськогосподарської продукції.

Це програмне забезпечення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а для автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, використовувати інші прикладні рішення або системи.

Рішення “BAS АГРО. Бухгалтерія” розроблено на базі програми “BAS Бухгалтерія” і містить всю функціональність цього продукту. Крім того, бухгалтерська програма включає наступні специфічні галузеві механізми:

Облік біологічних активів

У повному обсязі реалізовано облік рослинництва і тваринництва. Тварини враховуються як в сумовому обліку, в головах, так і в живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі все господарські операції, починаючи від приплоду і закінчуючи забоєм.

Рішення задачі обліку біологічних активів включає в себе:

 • Придбання/реалізацію БА;
 • Приплід/приріст БА;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переведення в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин;
 • Забій/падіж;
 • Переоцінка біологічних активів (приведення до справедливих цін).

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка в інкубаторій;
 • Звіт про вихід інкубаторію.

Для обліку рослинництва введено поняття “технологічна операція”. Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій. У програму вноситься структура посівів, можливе графічне представлення схеми полів.

Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинно-тракторного парку.

Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки містить:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);
 • облік роботи с/г техніки (трактори, комбайни);
 • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;
 • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки;
 • виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків);
 • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки.

Облік оренди землі

У програму додана можливість обліку взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань.

Рішення задачі обліку оренди землі містить:

 • ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • нарахування орендної плати за землю;
 • виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
 • формування звітів за взаєморозрахунками з орендодавцями.

Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

В “БАС АГРО. Бухгалтерія” ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Рішення задачі обліку зарплати містить:

 • Табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період);
 • Система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • Нарахування зарплати, в тому числі за відрядними і бригадними нарядами, за договором ЦПХ;
 • Нарахування відпускних та лікарняних;
 • Нарахування за подорожнім листом автотранспорту чи сільгосптехніки;
 • Обчислення регламентованих законодавством податків і внесків
 • Формування регламентованих звітів (в тому числі об’єднаного звіту з ПДФО та ЄСВ).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • людей з інвалідністю;
 • податкових нерезидентів.

Рішення задачі кадрового обліку в конфігурації “BAS АГРО. Бухгалтерія” включає в себе:

 • прийом на роботу;
 • кадрове переміщення;
 • звільнення з організації.

Облік переробки та допоміжних виробництв реалізований з можливістю розрахунку фактичної собівартості і аналізу структури собівартості готової продукції.

Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.

Переглянути демо-версію>

Вартість BAS АГРО. Бухгалтерія: згідно прайсу

За детальнішою інформацією звертайтесь за тел. 050 104 99 60 або залиште заявку і ми зателефонуємо