Виробничий календар і графіки роботи в “Управління торговим підприємством”

В конфігурації “Управління торговим підприємством” для задання норми (планового обсягу) робочого часу використовується єдиний довідник «Графіки роботи». У довіднику «Графіки роботи» створюється перелік усіх графіків роботи організації. Обрання конкретного графіка працівникові здійснюється кадровими документами при прийомі на роботу або кадровому переміщенні.

Кожному графіку відповідає календар, що відображає інформацію про тривалість робочого часу, в тому числі вечірнього та нічного часу в кожен день року. Заповнення графіка на календарний рік проводиться при його створенні, а також на початку кожного року. Календар заповнюється автоматично, тривалість робочого часу в будь-який день року може бути відкоригована вручну.

Для автоматичного заповнення календаря графіка, використовується інформація про те, які дні року є суботами, неділями, а також святами або передсвятковими днями.

При заповненні графіку роботи автоматично використовуються дані про загальнодержавні святкові дні з так званого «Виробничого календаря», в якому відображаються перенесені дні відпочинку і скорочені передсвяткові дні. Календар можна попередньо заповнити, використовуючи окрему опцію налаштувань (Меню → Сервіс →Налаштування обліку → Регламентований виробничий календар). Приклад показаний нижче.

У формі виробничого календаря відображаються:

– чорним кольором – робочі дні;

коричневим кольором – суботи;

червоним кольором – неділі;

рожевим кольором – святкові дні;

синім кольором – передсвяткові дні.

Зверніть увагу! Ті дні, які відзначені в календарі як свята (рожевим кольором) виключаються з числа календарних днів при розрахунку тривалості відпустки та оплати відпускних.

Автоматично формуючи виробничий календар, система здійснює перевірку даних, і може видати інформаційні повідомлення.

2

Якщо перенесення узгоджене, то для його здійснення необхідно на відповідні числа календаря встановити курсор і натиснути два рази лівою кнопкою миші, після чого слід вибрати потрібний пункт меню і записати календар, використовуючи кнопку «Записати». Зміни будуть позначені, наприклад, червоним кольором у календарі.

Отже, робочий час враховується на підставі графіка роботи відповідних працівників і зафіксованого в системі документа за відхиленнями від норми цього графіка. Користувач встановлює графік роботи документом «Прийом на роботу» або вносить зміни в графік документом «Кадрове переміщення організації».

Індивідуальні графіки

Окрім нормативних графіків роботи в конфігурації передбачена можливість введення індивідуальних графіків роботи, для випадків, коли в поточному періоді реальний режим роботи співробітника відрізняється від призначеного їм нормативу. Індивідуальний графік визначає плановий режим роботи співробітника на місяць, тобто індивідуальний графік повністю замінює собою нормативний графік для даного співробітника в поточному місяці.

Індивідуальний графік може вводитися:

  • детально, в цьому випадку для кожного дня місяця проставляється кількість робочих годин, і якщо потрібно, кількість вечірніх і нічних годин;
  • зведено, загальною кількістю часу за місяць, в цьому випадку вказується кількість робочих днів і кількість годин: робочих і в т.ч. вечірніх / нічних.

Розглянемо приклад заповнення норми часу для нестандартного робочого тижня.

Підприємство працює по п’ятиденному тижні по 8 годин на день, а в п’ятницю – 7 годин, тобто норма часу на тиждень становить 8 + 8 + 8 + 8 + 7 = 39 годин.

Переходимо по шляху Довідники – Розрахунок зарплати – Облік часу (графіки, календарі) – Графіки роботи

В даному випадку слід створити графік з типом «Змінний», 39 годин на тиждень, назвати його можна «П’ятиденка 39 годин».

У графіку «Зміни» – створити два елементи: «8-годинний робочий день» і «7-годинний робочий день».

У табличній частині «Зміни» елемента довідника «Графіки роботи» – вказати дату відліку, що дорівнює даті минулого періоду (року) що припадає на понеділок, і ввести 7 рядків. Приклад заповнення такого графіка для 2017 р. наведено на малюнку.

7

Таким чином Ви можете заповнити «Регламентований виробничий календар», перенести святкові дні та створити нестандартний робочий графік в конфігурації “Управління торговим підприємством“.