Відпустки працівників в “Управління торговим підприємством”

Літо – актуальний період для планування та оформлення відпусток працівниками організацій. Давайте розберемося як проводити відпускні в Управління торгівельним підприємством”, редакція 1.2. При цьому не будемо акцентувати увагу на розрахунку і виплаті внесків і податків із сум відпускних.

Розрахунок суми відпускних

Оскільки працівник в період відпустки не працює, за цей період йому виплачується середня зарплата відповідно до положень Порядку обчислення середньої зарплати № 100

Приклад

Петренко П.П., прийнятий на посаду енергетика 21.01.2013. р.

У липні 2017 р. йому надано відпустку на 14 календарних днів з 01.07.2017 р. по 14.07.2017 р.

Згідно п.2 розділу ІІ Порядку 100, середня зарплата розраховується з виплат останніх 12 календарних місяців роботи, які передують місяцю відпустки.

Коли під час відпустки випадають неробочі (або святкові) дні, вони не враховуються для тривалості відпустки, і що ще важливо, не оплачуються (п.7 Порядку № 100).

Важливо!

Робітникам, які пропрацювали на підприємстві менше року, середня заробітна плата розраховується з виплат за фактичний час роботи, тобто з першого числа місяця, після прийому на роботу до першого числа місяця, в якому оформляється відпустка (чи сплачується компенсація за невикористані відпустки) (абз. 2 п.2 розділу ІІ Порядку 100).

Для розрахунку відпускних призначений документ «Нарахування відпустки працівникам організацій» з видом документа «Відпускні».

1

У шапці документа, крім виду документа, потрібно вказати:

  • місяць, в якому відбувається нарахування;
  • працівника;
  • параметри для розрахунку, а саме поставити вид розрахунку – «Відпустка чергова» і вказати період працівника у відпустці.

Автоматичне заповнення і розрахунок всіх закладок документа можна виконати по кнопці «Заповнити та розрахувати все» з верхньої командної панелі документа.

Якщо під час відпустки працівник захворів і надав лікарняний листок після закінчення відпустки, для коригування суми нарахованих відпускних в конфігурації можливі два варіанти:

  • Якщо лікарняний розраховується в тому ж періоді, в якому була розрахована відпустка, то для правильного розрахунку відпускних рекомендується відкоригувати документ оплати відпустки, вказавши в ньому фактичний період відпустки співробітника.
  • Якщо період лікарняного перетинається з періодом відпустки, сплаченого в минулому розрахунковому періоді, то при розрахунку лікарняного в документ «Нарахування за лікарняним листком» автоматично будуть додані рядки, які сторнують нараховані в період хвороби суми відпускних.

Важливо!

Якщо період лікарняного перетинається з періодом відпустки, сплаченого в минулому розрахунковому періоді, перед проведенням лікарняного, необхідно зняти прапор «Фактично відбулося» і встановити стан співробітника «Не змінювати» в документі «Нарахування відпустки працівникам організацій».

2

Відкликання з відпустки

Згідно Закону про відпустки у разі відкликання робітника з відпустки сума сплати за невикористану частину відпустки, оплачена робітникові раніше, утримується із зарплати, нарахованої після відкликання з відпустки. В подальшому, при наданні робітнику невикористаної частини відпустки, потрібно сформувати новий розрахунок середньої.

Для відображення факту відкликання співробітника з чергової відпустки, в документі «Нарахування відпустки працівникам організацій» слід вказати вид документа «Відкликання з відпустки».

При заповненні документа, в поле «Первинна відпустка» необхідно вказати документ нарахування відпустки, відповідно до якого працівник перебував у відпустці, а також вид розрахунку і період, дані по яких повинні бути сторновані.

3

Розрахунок заробітної плати в місяці відкликання співробітника з відпустки виконується за допомогою документа «Нарахування зарплати працівникам організацій»

4

Компенсація відпустки

Компенсація за невикористану відпустку надається як при припиненні трудової діяльності працівника, так і при її продовженні.

При звільненні робітника виплачується компенсація за невикористані дні щорічної відпустки, та додаткова відпустка робітникам, при наявності дітей чи повнолітньої дитини-інваліда з дитинства підгрупи А І групи (частина перша ст.24 Закону про відпустки та ст.83 КЗпП).

Приклад: звільнення працівника і розрахунок компенсації за невикористану відпустку.

Компенсація за невикористану відпустку проводиться документом «Нарахування відпустки працівникам організацій» з видом документа «Компенсація відпустки». При цьому в документі вказується кількість днів відпустки, за які нараховується компенсація.

Сума середнього заробітку і сума компенсації за невикористану відпустку автоматично можуть бути розраховані по кнопці «Заповнити та розрахувати все» з командної панелі документа.

6

Повернення відпускних при звільненні

Згідно п.2 ст. 127 КЗпП і ч.1 ст. 22 Закону про відпустки, при звільненні робітника до завершення робочого року, в якому він вже використав всю відпустку, виконується утримання суми відпускних, нарахованих авансом за невідпрацьований час.

Вказана операція відображається документом «Нарахування відпустки працівникам організацій» з видом документа «Повернення відпускних при звільненні». При цьому в документі вказується кількість днів відпустки, виплату за які слід утримати із суми заробітної плати співробітника.

При заповненні документа, в поле «Первинна відпустка» необхідно вказати документ нарахування відпустки, згідно з яким співробітнику були нараховані авансом відпускні.

7

Розрахунок заробітної плати та утримання відпускних в місяці звільнення співробітника виконується за допомогою документа «Нарахування зарплати працівникам організацій».

8

Таким чином в конфігурації “Управління торговим підприємством” здійснюється нарахування відпускних працівникам організації, відклик з відпустки, компенсація невикористаної відпустки та повернення суми відпускних при звільненні.

Немає коментарів

Коментувати