Відмінності 1С:Підприємство 7.7 та 8.3 (частина 1)

1 032

Як відомо, програма «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» існує вже майже 15 років, але досі дуже багато користувачів «1С:Підприємство 7.7. Бухгалтерія» все ще сумніваються щодо переходу на нову версію. Їхнє небажання переходити на 8-у версію зумовлене певними причинами:

  • небажанням здійснювати витрати для переходу на нову версію;
  • налагоджена робота з програмою;
  • звичний інтерфейс.

Але користувачі, які раніше працювали в «1С:Підприємство 7.7. Бухгалтерія», а згодом перейшли на 1С 8-ї версії, на власному досвіді переконалися в ефективності її використання. В «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» реалізовано безліч додаткових функцій, яких не вистачало у 1С 7.7.

Щоб показати переваги «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія», розглянемо її функції і відмінності від «1С:Підприємство 7.7. Бухгалтерія».

Облік торгових операцій

У «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» можна вести облік по складах в кількісному і кількісно-сумовому значенні, в тому числі облік по партіях. При необхідності цю функцію можна відключити. В разі зміни роздрібних цін є можливість зробити переоцінку товарів через документ «Переоцінка товарів в роздрібній торгівлі». Цікавим нововведенням 8-ї версії є можливість вести облік товарів (по вартості придбання, або продажу) в автоматизованих і неавтоматизованих торгових точках.

А ще у «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» реалізована функція ведення обліку оборотної тари: поворотної і власної.

Роздрібна торгівля

На відміну від 7-ї версії, в якій облік товарів в роздрібній торгівлі здійснюється тільки в цінах продажу, «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» підтримує ведення обліку товарів як за роздрібними цінами (цінами продажу), так і за закупівельними.

Робота з цінами

У «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» є можливість працювати з різними типами цін:

  • закупівельна
  • оптова
  • роздрібна та ін.

Також можна створювати декілька категорій цін (оптові або роздрібні) і «прив’язувати» їх до певного контрагента.

Банківські та касові операції

У «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» можна зробити аналіз за статтями руху грошових коштів в розрізі банківських та касових операцій.

Додано функцію розрахунків з підзвітними особами: готівкою (через касу) і безготівкою (через банк з використанням банківських карток).

Основні засоби

В 1С:Підприємство 7.7 при нарахуванні амортизації основних засобів (ОЗ) можна вказати лише один рахунок і одну статтю витрат, а при нарахуванні амортизації у 8-й версії реалізована можливість розподілу суми амортизації за різними рахунками і статтями витрат згідно із зазначеними коефіцієнтами. Також є функція створення сезонних графіків нарахування зносу.

Розрахунки з контрагентами

В «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» реалізовано налаштування аналітичного обліку по рахунках розрахунків. Є можливість проаналізувати заборгованість в розрізі кожної прихідної або видаткової накладної. При формуванні відповідних документів можливе використання як загальних для всіх контрагентів цін, так і індивідуальних для окремого договору.

Зарплата і кадри

У 8-й версії дещо автоматизований кадровий документообіг. Виплата зарплати працівникам здійснюється через касу або банк (на банківські картки). Для розрахунку зарплати можна створювати довільну кількість видів нарахувань із зазначенням способів розрахунку: фіксованою сумою, відсотком і т.д.  Автоматизовано розрахунок сум податків і внесків. Також можливо налаштувати додаткові параметри утримань (аліменти, виконавчий лист тощо). Формування платіжних документів на виплату заробітної плати відбувається автоматично.

Облік виробництва

Нові документи в «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» в розділі виробництво:

  • «Вимога – накладна»,
  • «Звіт виробництва за зміну»,
  • «Акт про надання виробничих послуг».

Налаштовано облік зворотних відходів, є облік випуску напівфабрикатів, автоматизовано облік зустрічних послуг з боку підрозділів підприємства. Можна вести облік випуску продукції за давальницькими схемами, розраховувати собівартість продукції по підрозділах.

Податковий облік

З нововведень «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» – поява документів, що дозволяють змінювати податкове призначення запасів або витрат. Облік податку на прибуток можна вести по 2-х напрямках: за видами податкової діяльності і за статтями податкових декларацій. Додані багато форм звітності, як: звіт з праці, звіт про наявність вакансій, звіт за кількістю працівників, звіт про прийнятих працівників та ін. Але головне, «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» відрізняється зручним індивідуальним налаштуванням ОСВ, які можна зберігати і користуватись при подальшій роботі.

Нові засоби контролю і сервісу

Для зручності користувачів в «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» встановлено режим перевірки відповідності показників податкових декларацій, за допомогою якого ви можете знаходити помилки, допущені при формуванні та складанні звітів.

Шляхом перевірки «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія» дозволяє виконати аналіз даних на відповідність програмній методології обліку і нормам чинного законодавства, виявити помилки у веденні обліку, виявити можливі причини їх виникнення та отримати рекомендації щодо виправлення. Всі проміжні розрахунки зберігаються для того, щоб в майбутньому їх можна було проаналізувати за допомогою спеціальних звітів. В результаті користувач бачить чітку залежність між введеними ним даними і результатами розрахунків.

Початок роботи з «1С:Підприємство 8.3. Бухгалтерія»

Щоб розпочати роботу з 1С:Підприємство 8.3, користувачі 7-ої версії  повинні здійснити перехід (апгрейд). Зробити це можна за ціною, зменшеною на вартість придбаної версії 7.7 (але не менше половини вартості 1С:Підприємство 8.3).

Незабаром в другій частині розглянемо відмінності між 8-ою і 7-ою версією на рівні технологічної платформи.

 

Немає коментарів