Відмінності 1С 7.7 та 1С 8.3 (частина 2)

619

На сьогодні  ведення бухгалтерського, податкового або управлінського обліку неможливо уявити без облікових програм таких як 1С. В попередній статті ми розглянули основні функції та переваги 1С8.3 у порівнянні з 1С 7.7 на рівні обліку, у цій статті коротко розкриємо найважливіші відмінності на рівні платформи.

При створенні платформи 1С8 було проаналізовано зручність її використання з врахуванням побажань користувачів системи, додано нові можливості в розвитку автоматизації бухгалтерського і управлінського обліку та усунені недоліки платформи 1С7, що дало змогу вирішувати бізнес завдання набагато швидше і ефективніше.

Інтерфейс

Кардинально змінений інтерфейс програми. Покращена робота з формами. Зовнішній вигляд робочої області програми можна налаштувати під себе. Для вікон є можливість встановлювати різні стани, тобто прикріплені до краю головного вікна програми або автоматично приховані.

Додаткові можливості:

 • Налаштування складу стовпчиків списку
 • Налаштування відборів і сортування в списках
 • Множинні відбори в журналах і довідниках – «як в Excel»
 • Повторний відбір по історії відборів
 • Виведення будь-яких списків на друк

Інтерфейс користувача

Майже завжди користувач одночасно виконує декілька функцій, працює зі значною кількістю довідників, документів і звітів. І бувають ситуації, коли працівник тимчасово заміняє іншого співробітника і виконує його роботу.

В таких ситуаціях дуже зручною буде зміна інтерфейсу, так би мовити «на льоту», без повторного запуску програми. Розробники створили декілька інтерфейсів, в які включено специфічні розділи і пункти меню, а також специфічна панель інструментів. Наприклад інтерфейс Повний, Адміністративний, Нарахування зарплати, Бухгалтерський і т.д.:

Користувач під час роботи з програмою може швидко переключитися на інший інтерфейс, виконати певні операції і потім так само легко перейти назад.

На керованих формах 1С 8.3 механізм налаштування інтерфейсу користувача дещо відрізняється від звичного і є більш ергономічним та інтуїтивно зрозумілим.

Введення по рядку

Функція «Введення по рядку» прискорює введення інформації в кілька разів. Суть її полягає в наступному: як тільки користувач почне вводити назву в поле введення, система відразу починає підбирати в довіднику елементи, назви яких починаються на введені символи. Якщо знайдено лише одне значення, воно відразу буде підставлена в поле введення. Якщо відповідних елементів буде кілька, то буде запропоновано меню для вибору одного з них.

Такий спосіб забезпечує високу швидкість введення при масовому введенні інформації. Це буде особливо зручно для досвідчених користувачів, які вже знають на пам’ять всю номенклатуру товарів. Їм не треба більше відкривати довідник і вибирати з нього потрібний товар. При наборі перших букв його назви прямо в поле вводу система знайде його в довіднику і підставить в полі.

У такому режимі введення знижується навантаження на систему, тому що пошук виконується швидше, ніж показ списку, і, як наслідок, зменшується кількість звернень до бази даних.

Відмітка незаповнених полів

Обов’язкові поля, в які потрібно ввести значення, позначаються пунктирною червоною лінією. Це спрощує освоєння прикладного рішення і знижує кількість помилок. Система буде автоматично відзначати незаповнені поля, якщо в конфігураторі встановлений відповідний прапорець.

Всі налаштування облікової політики в режимі користувача: можна додавати нові субрахунки, змінювати коди і найменування рахунків, для рахунків запасів, доходів і витрат налаштовувати перелік аналітики.

Корисні можливості

До будь-якого документа можуть бути підключені зовнішні друковані форми, причому без зміни структури конфігурації.

Можна підключити зовнішні обробки для заповнення табличної частини будь-якого документа, теж без зміни конфігурації.

Передбачено обмеження доступу користувача до інформації.

COM-з’єднання

Впроваджено систему COM-з’єднання, яка забезпечує зв’язок з іншими додатками, що підтримують дану технологію. Це дає можливість здійснювати двосторонній обмін Податковими накладними / Розрахунками коригування, іншими первинними документами між 1С та програмою «M.E.Doc»,  а також  можна передавати регламентовані звіти.

Інформаційна база

Платформа більше вже не поділяється на базові об’єкти та компоненти, що поставлялись окремо (бухгалтерія, оперативний облік і т.п.). В новій платформі всі об’єкти конфігурації включені в стандартну поставку.

У файловій версії 1С8.3 інформаційна база – це один файл, в якому все і зберігається. Це гарантує вищу цілісність інформаційної бази і полегшує її резервне копіювання.  Також 8-а версія має більш посилений захист від стороннього втручання в порівнняні з 7.7

Отже, придбавши 1С8.3 або перейшовши з 7-ї версії користувач отримує:

 • Більшу гнучкість і незалежність від програмістів при користуванні
 • Покращену функціональність
 • Технологічну сучасність
 • Повнішу і оперативнішу підтримку змін в законодавстві
 • Універсальні, удосконаленні звіти
 • Швидші оновлення у зв’язку зі змінами законодавства
Немає коментарів