Початкові налаштування конфігурації 1С8:Бухгалтерія для України 2.0

808

При першому запуску 1С8:Бухгалтерія для України 2.0 виконується початкове заповнення інформаційної бази.

Загальна інформація про організацію вводиться в меню «Головне» – «Настройки» – «Організації».

В даному довіднику потрібно заповнити скорочене і повне найменування організації, її належність до юридичної чи фізичної особи, коди реєстрації в контролюючих органах, адресу і т.п. В подальшому вищезазначена інформація автоматично заноситиметься програмою в документи та форми звітів.

1

Також тут вводиться інформація про розрахункові рахунки організації, відкриті в банківських установах.

До моменту створення документів, що відображають зміст господарських операцій потрібно заповнити Облікову політику організації (меню «Головне» – «Настройки» – «Облікова політика»).

Тут вибирається:

-схема оподаткування;

-спосіб оцінки запасів (за ФІФО, за середньою вартістю);

– спосіб обліку товарів в роздрібі (за вартістю придбання, по продажній вартості);

-які класи рахунків використовувати для витрат (клас 8, клас 9 чи клас 8 і 9);

-спосіб розрахунку витрат виробництва (за плановими цінами, по обсягу випуску/по виторгу, за плановими цінами і виторгом, за плановими цінами і обсягом випуску);

-переділи (автоматично чи задати вручну);

– загальновиробничі витрати (методи розподілу непрямих витрат) ;

– основні засоби тощо.

2

Для здійснення налаштувань аналітичного обліку та загальних налаштувань, потрібно перейти по шляху «Головне» – «Настройки» – «Параметри обліку».

В даному розділі налаштовується:

– банк і каса (облік розрахунків у валюті, облік руху коштів за відокремленими підрозділами);

– облік розрахунків з контрагентами (по розрахункових документах чи по договору в цілому);

– облік запасів (за партіями, по складах (за кількістю чи за кількістю і сумою), вести облік зворотної тари, дозвіл списання матеріалів за відсутності залишків за даними обліку і т.п.);

– торгівля (використання знижок, чи здійснюється комісійна торгівля, чи ведеться роздрібна торгівля) тощо;

– тип планових цін (роздрібна, гуртова, планова) та ін.

3

Крім цього потрібно заповнити інформацію про підрозділи організації (з картки Організації перейти на вкладку Підрозділи) і Склади (меню Довідники – Товари і послуги – Склади).

4

Ці дані в подальшому будуть використовуватися для фіксації місцезнаходження ТМЦ, а інформація по підрозділах необхідна, наприклад, при заповненні даних по співробітниках організації.

Ще необхідно заповнити дані про відповідальних осіб організації, які будуть задіяні в документах по здійсненню господарської діяльності та в друкованих формах. Інформація про керівника, головного бухгалтера, касира заповнюється із картки Організації на вкладці Відповідальні особи.

5

До початку нарахування зарплати потрібно заповнити кадрові дані по співробітниках організації.

Для цього в довідник Співробітники (меню Зарплата і кадри – Кадровий облік – Співробітники) вносимо ПІБ співробітника, дату народження. Якщо в будемо формувати регламентовану звітність, таку як звіт по ЄСВ чи 1-ДФ то ще додатково заповнюємо паспортні дані, адресу проживання, код за ДРФО співробітника.

6

Якщо програма була придбана на підприємство, яке вже працює певний час, то інформаційну базу необхідно наповнити переліком Номенклатури товарів і послуг (меню Довідники – Товари і послуги – Номенклатура)

7

І списком партнерів Контрагентів (меню Довідники – Купівлі та продажі – Контрагенти).

8

Для можливості реєстрації документів з господарськими операціями, для кожного контрагента потрібно створити хоча б один договір.

Початкові залишки по даним бухобліку вводяться за допомогою Помічника введення залишків (меню Головне – Початкові залишки – Помічник введення залишків).

9

Ось ми розглянули як здійснити мінімально необхідні налаштування конфігурації 1С Бухгалтерія для України, редакція 2.0 для початку роботи в програмі.

Перейти: всі статті по 1С

 

Немає коментарів