Переоцінка основних засобів в 1С8:Бухгалтерія для України 2.0

1 106

З необхідністю переоцінки основних засобів доводиться мати справу більшості бухгалтерів. Підприємство чи установа може переоцінювати об’єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. Результатом переоцінки основних засобів  може бути їх дооцінка або уцінка.

В 1С8: Бухгалтерія для України 2.0 для цих цілей використувається документ Переоцінка ОЗ (меню ОЗ і НМА – Переоцінка ОЗ).

Дооцінка основного засобу.

Створіть документ Переоцінка ОЗ та додайте потрібний основний засіб. Щоб додати основний засіб, натисніть кнопку Додати та гіперпосилання Показати всі – відкриється список ОЗ, з якого оберіть необхідний. Після цього натисніть Заповнити – Для списку ОЗ.

Заповнити Переоцінка ОЗ

Програма заповнить дані по основному засобу автоматично:

Автоматичні дані Переоцінка ОЗ

Вкажіть справедливу вартість та при наявності ліквідаційну вартість, решту сум прорахує програма.

Нагадаємо, що індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкта на його залишкову вартість на дату переоцінки. Відповідно нова вартість для обчислення амортизації – це добуток первісної вартості на індекс переоцінки:

Розрахунок переоцінки

Документ сформує необіхдні записи в регістри та наступні проводки:

Проводки Переоцінка ОЗ

Амортизація згідно переоцінки розрахується в наступному місяці:

Закриття місяця листопад

Відомість амортизації за листопад

Уцінка основного засобу.

Уцінка ОЗ заповнюється по аналогії з документом дооцінки. Наведемо приклад:

Уцінка ОЗ

В одному документі Ви можете робити переоцінку як одного ОЗ так і довільної кількості, додаючи необхідну кількість рядків.

Немає коментарів