Огляд конфігурації 1С:Бухгалтерія для України 2.0 (частина 2)

1 289

З першої частини Огляд конфігурації 1С: Бухгалтерія для України 2.0 (частина 1) Ви вже дізнались про основні відмінності в інтерфейсі редакції та деякі з можливостей налаштування ведення обліку.

Продовжуємо наш огляд. Відбулись зміни і в розділі «Банк і каса».

Документи, що відображають рух безготівкових коштів знаходяться в журналі “Банківські виписки”.

Поступлення коштів на розрахунковий рахунок формується документом “Надходження на банківський рахунок”, яким показуються всі приходи грошей: як від покупців так і від банку.

Розхід грошей з розрахункового рахунку формує документ “Списання з банківського рахунку”.

В новій редакції “Платіжне доручення вхідне” і “Платіжне доручення вихідне”, які були у старій версії,  змінилися на документи “Надходження на банківський рахунок” і “Списання з банківського рахунку” відповідно. Попередні версії документів збережені для узгодженості з редакцією 1.2: вони призначені виключно для перегляду, створення нового документу неможливе.

Для автоматичного обміну платіжними документами призначена розробка Обмін даними між системами “Клієнт-банк” та 1С:Підприємство

В журналі Банківські виписки є можливість завантаження документу на прихід чи списання коштів із зовнішнього файлу в форматі  xml.

Крім того, при натисканні кнопки «Підібрати» програма здійснить пошук набраних, але не оплачених платіжних доручень.

Документ “Платіжне доручення” призначений для друку чи експорту в програму “Клієнт-банк” з можливістю подальшої відправки до обслуговуючого банку. Даний документ  не робить проводок. Після списання банком коштів з рахунку, формуємо документ “Списання з банківського рахунку”. Є можливість створення даного документу на основі “Платіжного доручення”.

Щодо кадрового обліку в новій редакції.

Документи, що стосуються обліку кадрів (прийом на роботу, переведення, звільнення з організації) формуються на кожного працівника окремо. Документ «Прийом на роботу в організацію» з попередньої редакції перетворений на окремі документи.  На кожного працівника свій документ.

Вид зайнятості працівника (основне місце, зовнішнє або внутрішнє сумісництво) вказується безпосередньо в наказі про прийом і може бути змінено при кадровому переміщенні. Тобто тепер можливо змінити основне місце роботи в організації без потреби звільнення і потім знову прийому на роботу.

Документ “Кадрове переміщення” фіксує кадрові зміни без зміни інформації по оплаті праці, так і зміни тільки по оплаті праці.

Спрощено заповнення даних про планові соцвнески в кадрових документах –тепер лише вказується категорія ЗО (застрахованої особи) з інструкції по заповненню звітності ЄСВ. В процесі нарахування заробітної плати, внески визначаються згідно обраної категорії працівника і виду нарахувань.

Реалізовано механізм спрощеного обліку кадрів. При його використанні кадрові документи не використовуються, всі дані по працівнику такі як оклад і т.д. вказуються у картці працівника. При застосуванні спрощеного кадрового обліку не має можливості для збереження історії змін. При потребі під час роботи можливо повернутися до повного обліку кадрів.

У даній редакції розширений функціонал з обліку часу. Можна ввести кілька виробничих календарів, а кожній із організацій – створити основний графік роботи.

Розрахунок часу (календарні дні, відпрацьований час, норма за місяць) проводиться у документі «Нарахування заробітної плати» автоматично, згідно створеного графіка та / або виробничого календаря.

Більш функціональним став документ “Нарахування заробітної плати”. Всі дані  розраховуються автоматично при початковому заповненні. Розрахувати або перерахувати дані в документі тепер можливо навіть не записуючи його.

Якщо активований спрощений режим кадрового обліку, то всі нарахування співробітника вводяться в документі одним рядком (і без потреби доповнювати якимось іншими реквізитами). Обмеженням даного режиму є можливість використання тільки окладу по днях, індексації та фіксованих нарахувань без перехідних нарахувань. Перейти до повного обліку можливо в будь-який момент.

Для відображення заробітної плати працівника в бухгалтерському обліку тепер  не потрібно створювати кадрові документи. Всі дані беруться з довідника “Співробітники”. Також є можливість вказати спосіб відображення для всієї організації чи певного підрозділу.

Проводки по нарахованій заробітній платі можливо створити в документі нарахування (при його проведенні), або окремим документом” “Відображення зарплати в бухгалтерському обліку” в кінці періоду.

Вести облік по розрахунках з персоналом можливо як по кожному працівнику, так і в загальному по всіх працівниках організації.

Виплата заробітної плати через банк і касу здійснюється окремими документами: “Відомість в банк” і “Відомість в касу”. Документи “Відомість на виплату зарплати” із попередньої редакції залишені для збереження заповнених даних і більше не застосовуються.

Тепер відомість на виплату автоматично фіксує виплату по взаєморозрахунках з працівниками і з бюджетом по ПДФО і внесках. Видаткові касові ордери і банківські платіжні доручення на виплату зарплати або перерахування податків лише формують проводки по виплаті в бухгалтерському обліку.

Депонована, але невиплачена заробітна плата оформляється окремим документом “Депонування заробітної плати”.

Отже, в конфігурації 1С: Бухгалтерія для України редакція 2.0, бачимо помітні зміни в інтерфейсі та новий функціонал. Розробники зробили програму зручнішою та інтуїтивно зрозумілішою для користувача, даючи змогу «приховати» цілі розділи та документи, що не використовуються в процесі господарської діяльності організації.

Якщо Ви бажаєте укласти угоду на Інформаційно-технологічний супровід (1С:ІТС) Вашої 1С,  звертайтесь в офіс за телефонами (0372) 509 609, (097, 095) 33 33 923.

Немає коментарів