Купівля – продаж валюти в 1С:Підприємство.Бухгалтерія 2.0

410

Програма 1С:Підприємство. Бухгалтерія редакція 2.0 дозволяє вести облік операцій з іноземною валютою. Валюта платежу вказується у реквізитах банківського рахунку. Крім того, ця сама валюта повинна бути вибрана у договорі з контрагентом.

Перелік валют, що використовується у програмі, вказаний у однойменному довіднику (Довідники – Купівлі та продажі) і може налаштовуватися користувачем самостійно.

Якщо у Вас даний довідник відсутній у відповідному пункті меню, переконайтеся чи наявний прапорець Ведеться облік розрахунків у валюті (Головне – Настройки – Параметри обліку – Вкладка Банк і каса).

Завантаження курсів валют

Для перерахунку іноземної валюти у національну необхідно використовувати інформацію про курси валют НБУ.

В Бухгалтерія 2.0 передбачена можливість автоматичного завантаження курсів НБУ з сайту finance.ua (за наявності підключення до мережі Інтернет).

Для цього у довіднику необхідно натиснути Завантажити курси валют, де після відкриття форми завантаження вказати Джерело даних – Інтернет, помітити необхідні валюти та натиснути  Завантажити.

Якщо при спробі завантажити курси з’являється помилка «У довіднику валют відсутні валюти, курси яких можна завантажувати з мережі Інтернет», необхідно у елементах довідника встановити прапорець Завантажується з Інтернету.

Купівля валюти

Першим етапом є створення документу Заявка на купівлю/продаж валюти (Банк і каса – Банк) з видом операції Купівля валюти, де вказуємо суму іноземної валюти, що купується; максимальний курс купівлі, який зазвичай відповідає фактичному курсу; інформацію про банківські рахунки, за якими буде проводитися операція; інформацію про уповноважений банк.

Другим етапом є перерахування коштів з гривневого рахунку на рахунок уповноваженого банку документом Списання з банківського рахунку. Даний документ можна створити на підставі Заявки на купівлю/продаж валюти.

Третім етапом є відображення факту купівлі документом Купівля/продаж валюти з видом операції Купівля валюти. Даний документ можна створити на підставі Заявки на купівлю/продаж валюти. Тут вказується сума придбаної іноземної валюти та її гривневе покриття, сума сплачених комісійних відрахувань, інформація про уповноважений банк.

Останнім етапом є відображення надходження на поточний рахунок підприємства у валюті документом Надходження на банківський рахунок з видом операції Купівля/продаж валюти. Даний документ можна створити на підставі документу Купівля/продаж валюти.

Продаж валюти

Першим етапом є створення документу Заявка на купівлю/продаж валюти (Банк і каса – Банк) з видом операції Продаж валюти.

Другим етапом є перерахування коштів з валютного рахунку на рахунок уповноваженого банку документом Списання з банківського рахунку. Даний документ можна створити на підставі Заявки на купівлю/продаж валюти.

Третім етапом є відображення факту продажу документом Купівля/продаж валюти з видом операції Продаж валюти. Даний документ можна створити на підставі Заявки на купівлю/продаж валюти.

Останнім етапом є відображення надходження коштів на поточний рахунок підприємства у гривні документом Надходження на банківський рахунок з видом операції Купівля/продаж валюти. Даний документ можна створити на підставі документу Купівля/продаж валюти.

Важливо! Для формування коректних проводок необхідно дотримуватися наведеної послідовності введення документів.

Примітка. Для автоматизації імпорту платіжних доручень з системи “Клієнт-банк” скористайтесь модулем для 1С:Підприємство.

Немає коментарів