Індексація зарплати в “Зарплата і управління персоналом”

Для того, щоб нарахувати індексацію заробітної плати в конфігурації Зарплата і управління персоналом” потрібно: додати індекси інфляції, перевірити коректність даних по прожиткових мінімумах, внести кадрові документи, вказати базовий період індексації спеціальним документом та провести нарахування індексації.

Індекси інфляції

Дані по індексах інфляції вносяться в базу “Зарплата і управління персоналом” під час оновлення, але так як оновлення випускаються рідше, ніж 1 раз в місяць, їх потрібно додати самостійно. Для цього відкрийте меню “Расчет зарплаты организации – Расчет зарплаты – Индексация – Индекс инфляции” та вкажіть індекс інфляції за кожен місяць. Для цього натисність плюсик і в новому рядку вкажіть дату: початок місяця, за який потрібно вказати індекс інфляції (н-ад: дату 01.08.2017 за серпень) та індекс інфляції.

Індекс інфляції

Прожитковий мінімум

Дані по прожиткових мінімумах виставляються один раз на рік та зазвичай вносяться в базу при оновленні. Перевірити їх коректність можна в меню “Расчет зарплаты организации – Все ставки – Прожиточные минимумы”. При потребі цей список редагується так само як індекс інфляції.

Прожитковий мінімум

Кадрові документи

Для нового працівника в документі Прийом на роботу в організацію у вкладці “Начисления” обов’язково додайте поле Индексация зарплаты.

Якщо у співробітника підвищився оклад, в документі Кадрове переміщення організацій у вкладці нарахування проставте галочку підвищення окладу та перевірте чи заповнився рядок Индексация зарплаты з документу Прийом на роботу в організацію.

Приклад: Працівник Іваненко І.В. був прийнятий на роботу 1 лютого 2017 на оклад 3500 грн.

прийом на роботу

В серпні 2017 р. йому було підвищено оклад до 4000 грн.

Кадрове переміщення

Види розрахунку

По замовчуванню в стандартних нарахуваннях працівників (наприклад: оклад по дням чи оклад по годинам) у вкладці облік вказана соціальна група “Трудоспособные” в полі “Параметры для расчета индексации”. Перевірити чи заповнене це поле можна в розділі “Расчет зарплаты организации – Настройка расчета зарплаты – Основные начисления организации”.

Соціальна група

Як вказати базовий місяць індексації зарплати?

Якщо конкретного працівника прийнято на роботу або відбулось підвищення окладу створіть документ Изменение параметров расчета индексации за прикладом (розділ “Расчет зарплаты организации – Расчет зарплаты – Индексация”).

При визначенні базового місяця індексації, зверніть увагу на п.10.2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення №1078: “Для працівників, яких переведено на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі або організації, а також переведено на роботу на інше підприємство, в установу або організацію або в іншу місцевість та у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці у разі продовження такими працівниками роботи, для новоприйнятих працівників, а також для працівників, які використали відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустку без збереження заробітної плати, передбачені законодавством про відпустки, обчислення індексу споживчих цін для проведення індексації здійснюється з місяця, наступного за місяцем підвищення тарифної ставки (окладу), за посадою, яку займає працівник”.

Зміна параметрів розрахунку індексації

Якщо ж підвищення відбувалось у всіх співробітників, які займають певну посаду, оберіть документ “Изменение параметров расчета индексации (по должностям)” (розділ “Расчет зарплаты организации – Расчет зарплаты – Индексация”):

Індексація по посадам

В нашому прикладі підвищення окладу відбулось в серпні 2017 р., тому потрібно створити ще один документ Изменение параметров расчета индексации від 01 серпня 2017 р. згідно прикладу, для того, щоб в програмі змінився базовий місяць індексації з лютого на серпень.

Зміна 2 параметрів розрахунку індексації

Нарахування індексації

Створіть документ “Начисление зарплаты работникам организаций” (розділ “Расчет зарплаты организации – Расчет зарплаты – Начисление зарплаты“). Натисніть Заполнить и рассчитать все. Програма порахує індексацію.Так як прийом на роботу був в лютому, перший місяць, в якому нараховується індексація – це липень:

Перевірити чи вірно розрахована сума можна в онлайн-калькуляторі індексації, наприклад на Дт-Кт

Калькулятор

Отже, індексація нарахована вірно.

В нашому прикладі у серпні 2017 р. у працівника Іваненко було підвищення окладу, тому за серпень нарахування індексації не буде.Немає коментарів

Коментувати