Автоматична звірка даних контрагентів з ЄДК при перевірці та відправці документів