1С:Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ України.


Конфігурація “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” призначена для автоматизації бухгалтерського, фінансового та кадрового обліку, розрахунку заробітної плати, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організаціях, що перебувають на державному фінансуванні. Правила ведення обліку відповідають чинному законодавству України.

Взаємодія з ПЗ “Мережа”

Порядок документообігу з обліку зобов’язань і платіжних документів у системі дозволяє повністю виключити використання ПЗ “Мережа” Держказначейства України. Формування реєстрів, їх друк і запис на електронні носії здійснюється механізмами 1С: Комплексний облік для бюджетних установ України  у форматі ПЗ “Мережа” Держказначейства. Детальніше

Облік фінансування

Система дозволяє відстежувати актуальне на будь-який момент часу значення кошторисних призначень:

 • річних, затверджених Кошторисом витрат і довідками про його зміну
 • помісячних, затверджених Планом асигнувань і довідками про його зміну
 • розподілу відкритих асигнувань

Облік договорів, зобов’язань та платіжних документів

У конфігурації передбачені наступні операції:

 • ведення договорів з постачальниками та покупцями з урахуванням конкретних позицій товарів і послуг
 • реєстрація взяття зобов’язань та сторнування раніше взятих зобов’язань
 • реєстрація взяття фінансових зобов’язань та сторнування раніше взятих фінансових зобов’язань
 • підготовка платіжних документів у Держказначейство

Облік грошових коштів

У конфігурації передбачена можливість реєстрації операцій з готівкою та безготівковими коштами. Дані про рухи грошових коштів дозволяють сформувати звітність:

 • Картка аналітичного обліку готівкових операцій
 • Картка аналітичного обліку касових, фактичних та капітальних витрат
 • Книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам
 • Книга обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань

Облік матеріальних цінностей та послуг

 • облік необоротних активів та запасів
 • облік у розрізі джерел фінансування, КЕКВ та партій
 • розрахунок собівартості матеріальних цінностей у момент відображення господарської операції
 • гнучке налаштування складу рахунків обліку матеріальних цінностей
 • реалізація послуг стороннім організаціям (дозволяє проводити групові реалізації)
 • надходження послуг від постачальників

Бухгалтерський облік взаєморозрахунків

Конфігурація дозволяє вести взаєморозрахунки у таких розрізах:

 • Джерела фінансування, КЕКВ
 • Контрагент, Договір та Документ розрахунків

Для організацій-платників ПДВ:

 • можливість вибору методів розрахунку сум ПДВ
 • реєстрація вхідних і вихідних податкових накладних
 • автоматичне формування декларації з ПДВ
 • вивантаження податкових документів і звітів

Стандартні бухгалтерські та спеціалізовані звіти, передбачені наказом ДКУ:

 • спеціалізовані бухгалтерські звіти (Меморіальні ордера (з № 1 по № 17), Картки аналітичного обліку, інше)
 • книга “Журнал-головна”
 • оборотно-сальдова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку
 • шахова відомість, обороти рахунку
 • звіти по підсистемах обліку матеріальних цінностей
 • звіти по обліку договорів і фінансування
 • звіти з кадрового обліку
 • звіти по розділу розрахунок заробітної плати

Розрахунок заробітної плати

 • розрахунок заробітної плати по різним джерелам фінансування
 • розрахунок лікарняних та відпускних
 • розрахунок регламентованих законодавством податків із співробітників і внесків на фонд оплати праці
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах установи
 • управління грошовими розрахунками з працівниками, включаючи депонування
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу. Детальніше
 • автоматизація кадрового діловодства

Конфігурація надає широкі можливості обліку робочого часу:

 • ведення загальних графіків роботи установи та індивідуальних графіків роботи окремих працівників;
 • реєстрація первинних документів обліку робочого часу – табелів відпрацьованого часу.

Також можна підготувати всі необхідні уніфіковані форми з обліку заробітної плати та інші необхідні звіти:

 • розрахункові листи
 • аналітичні розрахункові відомості та зведені звіти про нарахування й утримання
 • розрахунково-платіжні та платіжні відомості для отримання грошей через касу
 • довідки про суми середнього заробітку
 • табель обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати і т.д.
 • аналіз нарахувань співробітникам та стану взаєморозрахунків з працівниками установ та ін.

Вся регламентована звітність, яка подається у податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений ДФСУ

Отже, “1С:Комплексний облік для бюджетних установ України” виконує всі задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Замовити

Детальніше:

Презентація 1С:Комплексний облік для бюджетних установ 2.0

Новий план рахунків в 1С:Комплексний облік для бюджетних установ ред. 2.1