1С:Підприємство. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства


Конфігурація Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства – оптимальне рішення для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, отримання інформації для аналізу діяльності підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарської продукції – тваринництва, рослинництва чи птахівництва.

Рішення розроблено на базі конфігурації “Бухгалтерія” ред. 2.0. із збереженням всіх механізмів цього типового рішення. Розглянемо можливості даного галузевого рішення, які доповнюють функціонал конфігурації “Бухгалтерія”.

Функціональні можливості

Облік біологічних активів

У повному обсязі реалізовано облік рослинництва і тваринництва. Тварини враховуються як в сумовому обліку, в головах, так і в живій вазі. У бухгалтера є можливість відобразити в системі все господарські операції, починаючи від приплоду і закінчуючи забоєм.

Рішення задачі обліку біологічних активів включає в себе:

 • Придбання/реалізацію БА;
 • Приплід/приріст БА;
 • Переведення тварин між віковими групами;
 • Переведення в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • Переміщення тварин;
 • Забій/падіж;
 • Переоцінка біологічних активів “(приведення до справедливих цін).

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для роботи з інкубаторієм призначені окремі документи:

 • Закладка в інкубаторій;
 • Звіт про вихід інкубаторію.

Для обліку рослинництва введено поняття “технологічна операція”. Всі документи по реєстрації факту виконаних робіт накопичують дані в розрізі типових технологічних операцій. У програму вноситься структура посівів, можливе графічне представлення схеми полів.

Витрати на підготовку виробничої діяльності накопичуються в розрізі полів, культур і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу витрат пропорційно площі полів, аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості.

Облік транспорту та сільгосптехніки

Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. У програмі фіксуються подорожні листи, ведеться облік палива, показань спідометра і залишків в баках, розрахунок витрати палива за нормами, виконується розрахунок відрядної зарплати. Крім того, є можливість проаналізувати витрати на утримання машинно-тракторного парку.

Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки містить:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);
 • облік роботи с/г техніки (трактори, комбайни);
 • виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;
 • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки;
 • виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом, розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків);
 • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки;

Облік оренди землі

У програму додана можливість обліку взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків). Реалізований автоматичний розрахунок нарахувань і утримань.

Рішення задачі обліку оренди землі містить:

 • Ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • Нарахування орендної плати за землю;
 • Виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами;
 • Формування звітів за взаєморозрахунками з орендодавцями;

Кадровий облік та розрахунок заробітної плати

В “Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства” ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи і за сумісництвом. Забезпечується формування типових форм за трудовим законодавством.

Рішення задачі обліку зарплати містить:

 • Табелювання (за місяць, половину місяця, довільний період);
 • Система гнучкого налаштування видів і груп розрахунків.
 • Нарахування зарплати, в тому числі за відрядними і бригадними нарядами, за договором ЦПХ;
 • Нарахування відпускних та лікарняних;
 • Нарахування за подорожнім листом автотранспорту чи сільгосптехніки;
 • Обчислення регламентованих законодавством податків і внесків
 • Формування регламентованих звітів (з ПДФО, ЄСВ).

Облік переробки та допоміжних виробництв реалізований з можливістю розрахунку фактичної собівартості і аналізу структури собівартості готової продукції.

Облік інших витрат. Ведеться в розрізі підрозділів, об’єктів (номенклатурних груп) і статей витрат. Реалізовано механізм розподілу і аналізу витрат, розрахунку фактичної собівартості готової продукції.

Вартість 1С:Підприємство. Бухгалтерія сільськогосподарського підприємства: згідно прайсу.

Замовити презентацію