1С:Підприємство 8. Зарплата та Управління Персоналом для України


Програма “1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України” (ЗУП) – це потужний інструмент для реалізації кадрової політики підприємства та розрахунку заробітної плати:

 • управління фінансовою мотивацією персоналу
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу
 • розрахунок зарплати персоналу
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування
 • розрахунок і виплата податків і внесків з фонду оплати праці
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства

Програма дозволяє паралельно проводити і регламентований, і управлінський облік зарплати. При цьому управлінський облік проводиться в цілому по підприємству, а регламентований – окремо для кожної організації.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

Передбачається зберігання особистих та службових даних працівників підприємства. Для аналізу інформації щодо кадрового складу підприємства можлива побудова списків працівників, а також різних звітів про рух кадрів організації, статистику кадрів організації і т.д.

Трудові відносини, кадрове діловодство

Конфігурація підтримує ведення штатного розпису організації із можливістю уточнення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці формується вся необхідна звітність.

Автоматично створюються друковані форми:

 • оформлення трудових договорів
 • прийом на роботу (форма П-1)
 • кадрові переміщення працівників (форма П-5)
 • звільнення із організації (форма П-8)
 • П-2 «Особиста картка»
 • накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Розрахунок і облік зарплати

Реалізовані основні форми оплати праці, які використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (із використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і договірна форма оплати праці, а також їх варіанти – почасово-преміальна і договірно-преміальна форма оплати праці.

Для реалізації обліку використання робочого часу призначені різні графіки роботи, реалізована можливість введення детальних і/чи звідних табелів обліку робочого часу

Замовити

Обсуждение закрыто.