1С:Підприємство. Зарплата та управління персоналом


Програма “1С:Підприємство. Зарплата та управління персоналом” – це потужний інструмент для ведення кадрового обліку підприємства та розрахунку заробітної плати.

Можливості:

 • управління фінансовою мотивацією персоналу;
 • кадровий облік і аналіз кадрового складу;
 • розрахунок зарплати працівників;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом, включаючи депонування;
 • розрахунок і виплата податків і внесків з фонду оплати праці;
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства.

Програма дозволяє паралельно проводити і регламентований, і управлінський облік зарплати. При цьому управлінський облік проводиться в цілому по підприємству, а регламентований – окремо для кожної організації.

Облік кадрів і аналіз кадрового складу

Передбачено зберігання особистих та службових даних працівників підприємства. Для аналізу інформації щодо кадрового складу підприємства можлива побудова списків працівників, а також різних звітів про рух кадрів організації, статистику кадрів організації і т.д.

Трудові відносини, кадрове діловодство

Конфігурація “1С:Підприємство. Зарплата та управління персоналом” підтримує ведення штатного розпису організації із можливістю уточнення різних видів тарифних ставок, довільної кількості надбавок, додаткової інформації про штатні одиниці та формує всю необхідну звітність.

Автоматично створюються друковані форми:

 • оформлення трудових договорів;
 • прийом на роботу (форма П-1);
 • кадрові переміщення працівників (форма П-5);
 • звільнення із організації (форма П-8);
 • П-2 «Особиста картка»;
 • накази про надання відпустки працівникам (форми П-6 і П-7).

Розрахунок і облік зарплати

Реалізовані основні форми оплати праці, які використовуються на госпрозрахункових підприємствах: погодинна (із використанням місячних, денних і погодинних тарифних ставок) і договірна форма оплати праці, а також їх варіанти – почасово-преміальна і договірно-преміальна форма оплати праці.

Для реалізації обліку використання робочого часу призначені різні графіки роботи, реалізована можливість введення детальних і/чи зведених табелів обліку робочого часу.

Вартість: згідно прайсу.

Детальніше:

Статті по “Зарплата та управління персоналом”

Замовити презентацію