1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0


 1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0 призначена для автоматизації бухгалтерського й податкового обліку, включно з підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову й роздрібну, комісійну торгівлю, надання послуг, виробництво тощо.

Функціональні можливості

 • Облік торговельних операцій – операції з надходження і реалізації товарів і послуг.
 • Облік комісійної торгівлі – облік комісійної торгівлі як товарів, узятих на комісію (у комітента), так і відданих на реалізацію (комісіонеру).
 • Облік операцій з тарою – облік зворотної оборотної тари.
 • Облік банківських і касових операцій – облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій.
 • Облік розрахунків з контрагентами – можна вести облік розрахунків з постачальниками і покупцями.
 • Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів – надходження, введення в експлуатацію, нарахування амортизації і т.п.
 • Облік основного і допоміжного виробництва (собівартість власної продукції і послуг)
 • Облік напівфабрикатів – складський облік.
 • Облік непрямих витрат – можливість розподілу.
 • Облік заробітної плати і кадровий облік – нарахування, виплата, депонування.

Ведення обліку для суб’єктів господарювання різних схем оподаткування

В 1С:Підприємство. Бухгалтерія 2.0 підтримуються такі схеми оподаткування:

 • податок на прибуток і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб.

Бухгалтерські звіти

Формування оборотно-сальдової відомості по рахунку, акту звірки, головної книги та ін.

Регламентована звітність

Формування та експорт звітів, декларацій для подальшої подачі до контролюючих органів.

Завершальні операції по періодах

Закриття місяця, визначення фінансового результату.

Експрес-перевірка ведення обліку

Можливість отримати деталізовану інформацію щодо коректності ведення обліку.

Демо-версія конфігурації Бухгалтерія 2.0

Вартість: згідно прайсу.

Детальніше:

Статті по роботі з “Бухгалтерія 2.0”

Замовити презентацію